חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

פריה ורביה

המצווה הראשונה שנצטווה האדם היא 'פרו ורבו': אדם צריך לישא אשה ולהוליד בנים.

המצוה הראשונה בתורה היא לישא אשה ולהעמיד בנים. מצוות זו היא הברכה שנתברך אדם הראשון וחוה אשתו: 'ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים: פרו ורבו' (בראשית ט' ז). אם לא אמר אלא "פרו" היה אחד מוליד אחד ולא יותר, ובא "ורבו" - שאחד מוליד הרבה (רש"י).
וחייב אדם לישא אשה כדי לפרות ולרבות, וכל מי שאינו עוסק בפריה ורביה כאלו שופך דמים, וממעט את הדמות, וגורם לשכינה שתסתלק מישראל (יבמות ס"ג).
זמן הנישואין הוא גיל שמונה עשרה (אבות פ"ה). לפני גיל 13 לא ישא אשה, שהוא כזנות. ולא יעבור את גיל עשרים שנה בלא אשה (טור וש"ע אהע"ז סי' א').
מי שחשקה נפשו בתורה כבן עזאי, והוא טרוד בלמודו, ומתיירא לישא אשה שלא יטרח במזונו ויתבטל מן התורה – רשאי לאחר גיל נישואיו (שם).

כמה בנים?
כיון שהוליד אדם זכר ונקבה קיים מצוות פריה ורביה. אם מתו, והניחו זכר ונקבה - קיים המצווה. גם מי שקיים המצווה, אסור לו לעמוד בלא אשה, אם יכול הוא לשאת אישה הראויה לו.

מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
פוריות ועקרות