חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

קנין

רכישת דבר במחיר, והעברתו מרשות המוכר לרשות הקונה.

רכישת דבר במחיר, או העברת רכוש מרשות המוכר לרשות הקונה. דרכי הקנין שונים הם לפי הדבר הנקנה, כמו:
האשה נקנית בשלוש דרכים: בכסף בשטר ובביאה,
עבד כנעני נקנה בכסף ובשטר ובחזקה,
בהמה גסה נקנית במסירה
בהמה דקה בהגבהה דברי ר"מ ור"א, וחכמים אומרים במשיכה.
נכסים שיש להם אחריות (קרקעות) נקנין בכסף ובשטר ובחזקה,
נכסים שאין להם אחריות (מטלטלין) נקנין במשיכה,
מטלטלים נקנין בדרך אגב עם קרקעות בכסף ובשטר ובחזקה (קדושין פ"א א'-ה').
וכן יש קנין בחליפין.
קניין מקרקעין במשפט הישראלי

קנין סודר וחליפין
קנין סודר הוא קניין ע"י מטפחת או בגד, שאינו שוה אלא דבר מועט.
תיאור של קניין סודר מופיע במגילת רות:
"וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו וזאת התעודה בישראל" (רות ד' ז').
במקום קנין ע"י נעל, המנהג לעשות קנין ע"י סודר, והוא קניין חליפין, בחפץ ששווה משהו.
הקניין נעשה בכליו של קונה ומדעתו.
יש הבדל בין קנין גמור של כסף שטר וחזקה לבין קנין סודר: בקנין גמור אינו יכול לחזור אלא תוך כדי דיבור, ואילו בקנין סודר יכול לחזור כל זמן שעוסקים בעניין (אלפסי ב"ב דף רי"ד ע"ב וחו"מ סי' קצ"ה ד'). מצד שני קנין סודר חזק יותר מקנין אחר, מפני שאין דין אונאה בחליפין. המחליפים לא הקפידו על המחיר בדיוק כמו במכירה בכסף, והם קונים לפי ערך השוק (עי' ב"מ מ"ז. רמב"ם מכירה פי"ג).

מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
קניין בטעות - חוזר
קניין הגוף; קניין פירות
קניין שנים; קניין עולם