חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

פרשת החודש

פרשה הנקראת סמוך לחודש ניסן, ועניינה ייחודו של חודש ניסן

החדש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה.
פרשת החדש נקראת כשאנו מתקרבים לראש חדש ניסן, החדש הראשון לחדשי השנה, אשר בתוכו חג החרות, חג הפסח.

הפתיחה לאירועי יציאת מצרים, ההוראה להתכונן לפסח, נאמרה למשה ולאהרן בראש חדש ניסן. ולפיכך אנו קוראים בשבת זו את הפסוקים מפרק י"ב בספר שמות, ובהם המצוות הראשונות שנתנו לעם ישראל. הפסוק הראשון: "החדש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה, מדבר בשני נושאים: הנושא הראשון, קידוש החדש, והעניין השני: קביעתו של ראש חודש ניסן כראש השנה לחודשים.

לתיבה חודש שתי משמעויות:
מולד הלבנה,
חידוש הירח.
גם יום מולד הלבנה נקרא: חדש. כך למשל אומר יהונתן לדוד: מחר חדש, וכוונתו למה שאנו קוראים היום: ראש חדש. וכך נאמר גם בהפטרת השבוע מספר יחזקאל פרקים מ"ה-מ"ו: "שער החצר הפנימית הפונה קדים, יהיה סגור ששת ימי המעשה וביום השבת יפתח וביום החדש יפתח." במסכת ראש השנה פ"א מ"ז אנו שונים: "אב ובנו שראו את החודש". וברור שהכוונה למולד הירח.

חודש הוא גם יחידת הזמן שבין מולד למולד. זוהי המשמעות הרווחת בימינו לתיבה חדש. לתקופת זמן זו אנו קוראים גם ירח. ביסוד פירושו הראשון של רש"י לפסוק נמצאת המשמעות הראשונה של המילה: מולד.
"הראהו לבנה בחידושה ואמר לו: כשהירח מתחדש, יהיה לך ראש חדש.
לפי זה פירוש הכתוב: המולד הזה של הלבנה, ישמש לכם לקביעת ראשי חדשים.

פירושו השני של רש"י מבטא את המשמעות השנייה:
"על חדש ניסן אמר לו: זה יהיה ראש לסדר מניין החודשים, שיהא אייר קרוי שני, סיוון שלישי.
מפירוש הפסוק על פי המשמעות הראשונה של חדש, נובעת המצווה לקבוע את ראשי החודשים על פי מולד הירח.

מפירוש הפסוק על פי המשמעות השנייה נובע שעלינו לקבוע את ראש חדש ניסן כראש לחדשים. לעומת ראש השנה בתשרי, שהוא ראש השנה לטבע, בו מתחילה השנה החקלאית, ראש השנה בניסן הוא רק לכם, שהרי עם יציאת מצרים נוצר למעשה עם ישראל.

הקריאה באה להזכיר לציבור כי חדש ניסן מתקרב, וכי עלינו להתכונן לפסח. ואכן בפרשת החדש באות המצוות לפסח מצרים ולפסח דורות מיד לאחר הפסוק הראשון

הפטרת השבוע
הפטרת השבוע ביחזקאל פותחת גם היא, לפי מנהג הספרדים, בראש חדש ניסן: "כה אמר ה' אלוהים, בראשון באחד לחדש תקח פר בן בקר תמים וחטאת את המקדש." ולאחר מכן בא עניין קורבן הפסח: "בראשון בארבעה עשר יום לחדש, יהיה לכם הפסח, חג שבועות ימים מצות יאכל". לאחר מכן באים קורבנות התמיד, קורבנות שבת, ראש חדש וקורבנות המועדים.

האשכנזים מתחילים שני פסוקים קודם לכן, בפסוקים המדברים בנשיא ישראל, בכבודו ובתפקידיו.
ראש חדש ניסן היה היום בו חנך משה את המשכן כפי שנאמר בפרשת פקודי בספר שמות: "ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן". יחזקאל מדבר בנשיא אשר יקריב קורבנות במקדש השלישי. הקריאה בתורה מזכירה לנו את ההתחלה. היא מזכירה לנו את ניסן של ראשית הגאולה. של ההכנות לפסח מצרים. ההפטרה רומזת לנו על החובה להכין עצמנו לקראת המשך הגאולה. דברי יחזקאל בהפטרה, מתארים לנו את היעד: העבודה במקדש לעתיד לבוא.
בעת הקמת המשכן התפלל משה, על פי המדרש: "ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו".מקור הערך: ד"ר יהושע מנחם רוזנברג

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
ארבע פרשיות