חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מסכת שבועות

מסכת בסדר נזיקין.

שבועות - מסכת בסדר נזיקין, משובצת אחר מסכת מכות ולפני מסכת עדיות. וכך היא במשניות, בתוספתא ובירושלמי.

הרמב"ם בהקדמתו לזרעים כותב:
וסדר אחר מכות שבועות מפני שבין סוף המסכת שעברה ותחלת זו המסכת יש דמיונים בדיניהם ומשפטיהם, והם דומים אלו לאלו כמו שנזכר בתלמוד, והחבירוהו לעניין ההוא, מפני שהוא ג"כ ממעשה הדיינים שאין רשות לכוף על השבועה אלא לשופט. וכשהשלים לדבר על הדינים, והדיינים, וכל מה שהוא מעשה הדיינים מיוחד בו מן המחלוקת וחיוב השבועות, בא לדבר בעניין העדיות.
במשניות ובשני התלמודים מספר הפרקים של שבועות הוא שמונה, אך בתוספתא רק ששה פרקים. ואלה הם:
א אין בה ידיעה בתחלה,
ב שבועה שלא אוכל,
ג המשביע את חבירו,
ד חומר בשבועת העדות,
ה שבועת הדיינים,
ו כל הנשבעין שבתורה, כולל בו עניין השומרים.

סדר הפרקים במשניות ובגמרא:
א שבועות שתים שהן ארבע. ידיעות הטומאה ויציאות השבת שהן שתים שהן ארבע.
ב ידיעות הטומאה שנאמרו בדרך אגב. וחוזר לעיקר:
ג שבועות שתים שהן ארבע.
ד שבועת העדות,
ה שבועת הפקדון,
ו שבועת הדיינים,
ז כל הנשבעין שבתורה,
ח ארבעה שומרים.

מקור הערך: על פי י"ד אייזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן