חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שבטים

שנים עשר שבטי ישראל, צאצאי יעקב אבינו, שכל אחד מבניו, נעשה שבט.

שבטים - י"ב שבטי ישראל (ש"ב ז' ז'), בני יעקב אבינו.
שמות בני יעקב לפי תולדותם הם:
ראובן, שמעון, לוי, יהודה, דן, נפתלי, גד, אשר, יששכר, זבלון, יוסף, בנימן (בראשית כ"ט, ל').

בני לאה: ראובן שמעון לוי יהודה יששכר וזבלון,
בני בלהה: דן ונפתלי,
בני זלפה: גד ואשר,
בני רחל: יוסף ובנימן.

לעניין יחוס אין חילוק בין בני הגבירות לאה ורחל ובין בני השפחות בלהה וזלפה. בברכת יעקב לבניו קודם מותו הסדר הוא: ראובן, שמעון ולוי, יהודה, זבולן, יששכר, דן, גד, אשר, נפתלי, יוסף, בנימין (סוף בראשית). בבואם למצרים נרשמו: ראובן שמעון לוי ויהודה, יששכר זבולן ובנימן, דן ונפתלי גד ואשר, ויוסף היה במצרים (ריש שמות).

בחומש הפקודים נמצא מספרם מבן עשרים ולמעלה:
ראובן 46500,
שמעון 59300,
גד 45650,
יהודה 74600,
יששכר 54400,
זבולון 57400,
אפרים 40500,
מנשה 32200,
בנימין 35400.
דן 62700,
אשר 41500,
נפתלי 53400.
ומטה לוי לא התפקדו בתוכם, ותחתם באו בני מנשה. אח"כ נפקדו הלוים מבן חדש ולמעלה ומספרם היה 22273 (במדבר א', ג' מ"ג).

סדר הנשיאים של השבטים אשר הקריבו ביום הקים המשכן היה: יהודה, יששכר, זבולן, ראובן, שמעון, גד, אפרים, מנשה, בנימן, דן, אשר, נפתלי (שם ז'). וכן היה סדר הדגלים (שם י').

סדר המרגלים ע"פ השבטים היה: ראובן, שמעון, יהודה, יששכר, אפרים, בנימין, זבולון, יוסף=מנשה, דן, אשר, נפתלי, גד (שם י"ג).

מספרם בערבות מואב על ירדן ירחו היה: ראובן 43730, שמעון 22200, גד 40500; יהודה 76500, יששכר 64300, זבולון 60500, מנשה 52700, אפרים 32500, בנימין 45600, דן 64400, אשר 53400, נפתלי 45400 (שם כ"ו).

על הר גרזים עמדו: שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימין לברך את העם.

ועל הר עיבל עמדו: ראובן גד ואשר וזבולון דן ונפתלי על הקללה (דברים כ"ז י"ב-י"ד). בברכת משה קודם מותו נמנו ראובן, יהודה, לוי, בנימין, יוסף, זבולן, יששכר, גד, דן, נפתלי, אשר. שמעון נזכר ברמז: שמע ה' קול יהודה (דברים ל"ג), או שכבר נתערבו בני שמעון עם בני לוי.

בדהי"א (ב' א') נמנו: ראובן שמעון לוי ויהודה יששכר וזבלון, דן יוסף ובנימן, נפתלי גד ואשר.

במראה העתיד שראה יחזקאל נקראו שערי העיר ירושלם על שמות שבטי ישראל: צפונה ראובן יהודה לוי, קדימה יוסף בנימן דן, נגבה שמעון יששכר זבולן, ימה גד אשר נפתלי (סוף יחזקאל).

על המפקדים של בני ישראל ועיגול התוצאות, אלחנן סמט

סדרם של שבטי ישראל בתורה, מאיר גרוזמן

מקור הערך: על פי י"ד אייזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
עשרת השבטים
אשר
בנימין, השבט וארצו
זבולון
ארץ יוסף
יששכר
שמעון - השבט ונחלתו