חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עשרת השבטים

עשרת השבטים שהתפלגו ממלכת דוד לאחר מות שלמה המלך, הוגלו על ידי אשור ועקבותיהם אבדו.

עשרת השבטים נפרדו משבטי יהודה ובנימין (ועמם הכהנים והלוים), בימי רחבעם בן שלמה וירבעם בן נבט מלך על עשרה השבטים (מ"א י"ב).
הראשון נקרא מלך יהודה.
והשני מלך ישראל.
הם נפרדו גם באמונתם: בני שבט יהודה דבקו בה', ובני אפרים - שם כולל לעשרת השבטים – עבדו עבודה זרה.
עשרת השבטים גלו תחילה מא"י.
בימי פקח מלך ישראל בא תגלת פלאסר מלך אשור ויקח את ערי הגלעד והגליל וארץ נפתלי ואת האנשים הגלה אשורה (מ"ב ט"ו כ"ט), ובימי הושע בן אלה עלה שלמנאסר מלך אשור ויצר על שמרון שלש שנים וילכד אותה ויגל את בני ישראל אשורה ויושב אותם בהלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי (שם י"ז ז').
גלות עשרת השבטים הייתה בשנת ג"א ר"ה (555 לפה"ס), וגלות יהודה ע"י נבוזראדן וחורבן הבית הראשון הייתה בשנת ג"א של"ח (422 לפה"ס), אחרי 133 שנה.

זכר לעשרת השבטים בספרות
בספרים החיצונים נזכרים עשרת השבטים בגלותם במדינות שונות.
טוביה היה ממטה נפתלי והיה מהגולה אשר הגלה שלמנאסר, ואף כי נשבה בין הגוים לא סר מתורת אלהיו ומחקותיו והיה בנינוה (ספר טוביה א). וכן נראה קיומם בספר צוואת עשרת השבטים.
בספר החיצוני עזרא ד' (ח' ל"ט-מ"ה) נאמר כי כאשר עלה שלמנאסר בימי הושע, העביר אותם בדרך צרה על נהר פרת, נסיעה שנמשכה שנה וחצי, עד אשר הגיעו למקום שנקרא "ארצרת". לפי החוקר שיללער-שינעסי השם הוא שבוש מן "ארץ אחרת" שנזכר בספר דברים (כנ"ל).
במדרש נאמר: לשלשה מקומות גלו ישראל:
אחד לפנים מנהר סמבטיון שנאמר לאמר לאסורים צאו (כי שם נאסרים שא"א לצאת משם בעבור הסמבטיון הזורק אבנים).
ואחד כיסה הענן שנאמר לאשר בחשך הגלו,
ואחד לדפני של אנטוכיא שנאמר ובכל שפיים מרעיתם (אזכה רבה פ"ב ב' היה ה' כאויב, מ"ר פט"ז, ירוש. סנהדרין פ"י ו').

במאה התשיעית נתגלה אלדד הדני משבט דן, ואנשי קוראן שלחו תשובה אודותו לרבינו צמח גאון, וכתבו כי אלדד הדני סיפר להם כי ארבעה שבטים הם במקום אחד, דן ונפתלי גד ואשר, ושם המקום חוילה הקדומה אשר שם הזהב, ויש להם שופט עבדון שמו, ודנים בארבע מיתות ב"ד, ויושבים באהלים ונוסעים ממקום למקום, ונלחמים עם שבעת מלכי כוש, ומהלך ארצם שבעה חדשים. אלדד זה הביא עמו ספר חוקים ומשפטים ומנהגים מיוחדים של בני השבטים האלה. גם הודיע כי השבטים זבולן וראובן יושבים בהרי פארן, ואפרים וחצי שבט מנשה הם בנגב ערב, שמעון וחצי השני של מנשה יושבים בארץ הכוזרים. ולפי זה נתישבו כל עשרת השבטים בארץ ערב או אביסיניא שהוא לפי דעת החוקרים ארץ החוילה.

דוד ראובני משיח השקר התיחס לשבט ראובן, ואמר כי בא מארץ ביבר בצפון ערב. ר' ברוך גד שליח מירושלם בשנת 1646 הביא מכתב מבני משה היושבים מעבר לנהר סמבטיון, והזכיר ארבעה שבטים: דן ונפתלי גד ואשר, וחתום עליו המלך אחיטוב בן עזריה (עי' אבן ספיר ח"א צ"ו ע"ב).

ר' אברהם פריצול בספרו אגרת ארחות עולם אמר כי יש שארית מעשרה השבטים במדבר אצל ים סוף בדרך העולה למכה, אך לדעתו נהר גוזן הוא הגאנגיס, ובני ישראל אשר בהודו הם מעשרת השבטים.

ר' מנשה בן ישראל חשב כי ההודים באמריקה הם מצאצאי השבטים הנעלמים.

אחרים חשבו כי הפלשים בארץ אביסיניא הם בני עשרת השבטים כמו מלכם מנלך שהוא מצאצאי מלכת שבא משלמה המלך. וגם כי היהודים השחורים בקוצ'ין הם מעשרת השבטים.

חיפוש עשרת השבטים
בשנת 1835 נשלח הרופא הנוצרי אשהל גראנט ע"י ועד המיסיון באמריקה לחקור אצל הגסטוריאנים (הסורים מדנחאי) במסופוטימיא. הוא מצא מסורת בידם כי הם מצאצאי עשרת השבטים, ובזה אישר את דברי המיסיונרים שקדמוהו, ובפרט אלה הגרים בסביבות "אורומיה" אצל נהר פרת, שעד היום הם מקריבים בכורים ושומרים את יום השבת והלילה שלפניו. גם תואר פניהם כתואר יהודים. Grant The Nestorians or the Lost Tribes N,Y 1845

לדעתו גם בני הכת יזידים השוכנים שם הם מעשרת השבטים, כי הם מלים את עור בשרם, מקריבים את חג הפסח בי"ד ניסן ונזהרים ממאכלות אסורות צד 372-363.

תושבי אפגניסטן מאמינים כי הם מעשרת השבטים שהגלה מלך אשור על ההרים גור; אפגנים אחרים מאצילי הארץ ובראשם קאיס, שהיה לו ספר יוחסין מן מ"ז דורות עד שאול המלך, הלכו לארץ ערב וקבלו שם את אמונת האסלאם. הנביא מחמד כרת עמו ברית שלום ויכנהו בשם "מלך" ע"ש יחוסו מזרע המלוכה. קאיס מת בן פ"ז שנה בשנת 662, ועד עתה מכנים האפגנים את עצמם בשם "בני ישראל", ופניהם דומות לשל יהודי. Moor Lost Tribes p 143-160 London 1861

יש טענה כי היפנים הם מעשרת השבטים, ובפרט אצילי הארץ וקדומיה הנודעים בשם "שינדאי". ההוכחות הן כי המלך הראשון של יפן "אסי" מלך באותו הזמן שמת הושע מלך ישראל; היכל "שינטו" ביפן מתחלק לקודש ולקודש קדשים; וכהניהם לובשים בגדי בד ומצנפת ומכנסים כמו כהני ישראל; היפנים מתפללים לאבותיתם ומוקירים את זכרם כמו "האבות" לבני ישראל; רבים מהם דומים בדמות קלסתר פניהם ליהודים.

לאן נעלמו עשרת השבטים, בן ציון יהושע
מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
בעקבות עשרת השטים, יו"ט לוינסקי
נדודי ישראל באפריקה ובסין, שוורצבוים

מקור הערך: על פי י"ד אייזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
שבטים