חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שבנא

סוכן ושר הבית של המלך חזקיהו.

שבנא הודח מתפקידו ובמקומו נתמנה אליקים בן חלקיה והוא היה לסופר. יש השערה כי שבנה היה נכרי שרצה להסגיר את העיר בידי מלך אשור, והנביא מוכיחו על כך.

שבנא - סוכן ושר הבית של מלך חזקיהו אשר הודח מתפקידו בגלל גאותו. התמנה תחתיו אליקים בן חלקיהו (ישעיה כ"ב ט"ו), ושבנא היה לסופר (שם ל"ו ג', פי' הרד"ק).
ולפי השערת חיות בפירושו לישעיה, היה שבנא איש נכרי ולא בן ישראל ושמו הארמי מוכיח עליו. וקרוב לזה אומר הרד"ק:
לפי שלא היה מתושבי העיר נשאו לבו לקשור קשר ולהסגיר את העיר למלך אשור, והנביא אומר לו: "מה לך פה" מה עסק יש לך בהעיר הזאת, אינה ארץ מולדתך, "ומי לך פה" איזו אח או קרוב יש לך בעיר הזאת, שאתה עושה דברים כאלה.
חז"ל האריכו לדרוש במאורע זו ואמרו:
כי אתא סנחריב וצר עלה דירושלם כתב שבנא פתקא ושדא בגירא: "שבנא וסייעתו השלימו, חזקיה וסייעהו לא השלימו". רוב העם נטו אחרי שבנא למסור את העיר בידי מלך אשור, והיה חזקיה מתירא ואמר דלמא חס ושלום נטיה דעתיה דקב"ה בתר רובא. כיון דרובא מימסרי אינהו נמי מימסרי, בא נביא ואמר ליה "לא תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר" (ישעיה ח' י"ב).
כלומר: קשר רשעים הוא וקשר רשעים אינו מן המנין (סנהדרין כ"ו).

מקור הערך: על פי י"ד אייזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן