חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שוארץ יהוסף

גאוגרף וחוקר ארץ ישראל ודברי ימי ישראל. 1804-1865.

התוכן:
נסיעתו לא"י
תכונתו
ספריו

שוורץ יהוסף - חוקר הגיאוגרפיה של ארץ ישראל ודברי ימי ישראל. נולד בעיר פלאש במדינת בייערן י"ג חשון תקס"ה (1804), ומת בירושלם ט' שבט תרכ"ה (1865). למד בבית מדרש המדעים בווירצבורג. עסק במיוחד בספרים העוסקים במדע ארץ ישראל. בשנת 1829 הוציא לאור מפת א"י באותיות עברית ולועזית.

נסיעתו לא"י
נסע לארץ ישראל כדי לערוך את מחקריו מקרוב. הגיע ליפו ביום י"ג ניסן תקצ"ג (1833). בירושלם נשא לאשה את בת ר' שלום לוריא. החליף את בגדיו האירופיים בבגדים מקומיים, חבש לראשו צניף כחכמי הספרדים, והתפלל נוסח ספרד.

הקדיש את זמנו ללמוד תורה, עסק גם בקבלה, והמשיך לחקור אודות ידיעת הארץ. עבר במקומות קרובים, וחקר מפי התושבים את שמותיהם ותכונתם. על המקומות הרחוקים למד מפי יושביהם שבאו לירושלים.
חקר בעניין אורך היום והלילה ורגעי זמן עלות השחר והנץ החמה באופק ירושלם, ואת תוצאות חקירותיו אלה כתב בלוחות ובספר "דברי יהוסף".

תכונתו
היה שקדן גדול בתורה ובמחקר, והתנהג בחסידות ובפרישות. התפלל בעלות השחר, ונזהר לטבול בכל יום קודם התפלה. היה מתענה לפעמים תעניות נדבה. היה עניו ובורח מן השררה ולא קבל עליו שום משרה.
בשנת 1856, כאשר עלה ד"ר פראנקל לירושלים להקים בית הספר לנערים למל, היה שווארץ המנהל הראשון של בית הספר הזה. הוא התפטר בשל התנגדות הרבנים לבית הספר.

בחדש שבט תרכ"ה 1865 חלה ומת.

ספריו
בשנת 1843 הוציא לאור בירושלם את החלק הראשון מספרו "דברי יוסף" בשם "תבואות השמש" ובו מאמרים במהלך השמש והכוכבים וחשבון עלות השחר ונץ החמה.

בשנת 1845 הוציא את החלק השני בשם "תבואות הארץ" על א"י, דברי הימים למלכי הארץ וקורות היהודים שם. חלק זה תורגם לאנגלית בשם A Description and Historical Sketch of Palestine ע"י הרב ליסער (בפילאדלפיה 1850), ולגרמנית "דהס הייליגע לאנד" (פפד"מ 1852). ספר זה זכה לעיטור כבוד מקיסר אוסטריה.
החלק השלישי נקרא "פרי תבואה" באורים בכה"ק ודברי חז"ל לפי מחקריו במדעי הארץ וקדמוניותיה. הספר כולל "פרדס", באורים בדרכים שהתורה נדרשת בהם (1861).
החלק הרביעי מספרו "דברי יוסף" נדפס בשנה שלאחריה, ובו תשובות תקונים והשמטות לספריו הקודמים.
"לוח ערך כל ימי השנה" יצא ע"י חתנו בצירוף הקדמתו, ובו לוח עלות השחר והנץ החמה.

מקור הערך: על פי י"ד אייזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןספרים בטקסט מלא
תבואות הארץ