חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שופטים

מושלים ומנהיגים בישראל לפני ממלכת שאול.

תקציר (בערך ארוך): השופטים הראשונים נתמנו ע"י משה בעצת יתרו. תקופת השופטים הייתה אחר מות יהושע בן נון, ועד לשמואל. בימי השופטים איש הישר בעיניו יעשה. תפקיד השופט היה להחזיר את העם בתשובה ולעמוד מול האוייב הצר. השופטים נבחרו משבטים שונים ולעיתים השופט קם מעצמו להושיע את העם. אירועים חמורים ארעו בתקופתם והבולטים שבהם היו: פסל מיכה ופילגש בגבעה.

התוכן
תפקידם
שמות השופטים וזמנם
חז"ל על תקופת השופטים

תפקידם
השופטים כדיינים נתמנו בימי משה בעצת יתרו (שמות י"ח כ"א), ונזכרו בשם "אלהים" (שם כ"א ו', כ"ב ז'). כאשר עלה משה על הר סיני מינה לשופטים את אהרן וחור: "מי בעל דברים יגש אליהם" (שם כ"ד י"ד). שמואל הנביא שפט את ישראל כל ימי חייו, ומדי שנה סבב את בית אל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל וגו' (ש"א ז' ט"ו-י"ז). כאשר זקן שמואל ושם את בניו שופטים לישראל...
ולא הלכו בניו בדרכיו ויטו אחרי הבצע ויקחו שוחד ויטו משפט, ויתקבצו כל זקני ישראל ויבואו אל שמואל הרמתה ויאמרו אליו הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך עתה שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגוים (שם ה' א'-ה').
שמואל בחר את שאול למלך על ישראל, ובכך תמה ממשלת השופטים.

רוב השופטים שמשלו מיהושע עד שאול נקראו כך מפני שקמו לעזור לישראל ולהושיעם מהצר הצורר אותם, ולהלחם בשונאיהם. כמו שנאמר ויקם ה' שופטים ויושיעום מיד שוסיהם... והיה ה' עם השופט והושיעם מיד אויביהם וגו' (שופטים ב' ט"ז-יט)

שמות השופטים וזמנם
השופטים המושיעים שקמו אחרי מות יהושע והזקנים הם:
א') עתניאל בן קנז היה השופט הראשון, לאחר שמונה שנות שעבוד כושן רשעתים מלך ארם, הכניע אותו במלחמה ושפט את ישראל ארבעים שנה. שנות השעבוד נכללות בזמן השופט, ומכאן שראשית ממשלתו הייתה בשנת ב"א תקט"ז (1244 לפה"ס).
ב') אהוד בן גרא לאחר שעבוד עגלון מלך מואב 18 שנה, בשנת ב"א תקנ"ו (1204). "ותשקוט הארץ שמונים שנה".
ג) שמגר בן ענת הושיע את ישראל מיד הפלשתים בעת ההיא, שנותיו נכללים בשנות אהוד.
ד) דבורה הנביאה בימי ברק בן אבינעם בשנת ב"א תרל"ו, 1124) בשעבוד יבין מלך כנען ושר צבאו סיסרא עשרים שנה. שפטה את ישראל ארבעים שנה.
ה) גדעון בן יואש, בשנת תרע"ו (1084), בשעבוד מדין 7 שנים, "ותשקוט הארץ ארבעים שנה".
ו) אבימלך בן גדעון בשנת ב"א תשט"ז (1044) שפט 3 שנים, אך מפני רוע מעלליו לא חשבו אברבנאל במספר מקבלי התורה ממשה רבנו. הוא נמשח למלך ע"י בעלי שכם (שופטים ט' ו') ויתכן שבגלל זאת לא נמנה בין השופטים.
ז) תולע בן פואה בשנת ב"א תשי"ט (1041). שפט 23 שנים.
ח) יאיר הגלעדי בשנת ב"א תשמ"ב (1018). שפט 22 שנה.
ט) יפתח הגלעדי אחר שעבוד פלשתים ועמון 18 שנה, בשנת ב"א תשפ"א (979). 6 שנים.
י) אבצן מבית לחם [הוא בועז ממגילת רות] בשנת ב"א תשפ"ז, 973), 7 שנים
י"א) אילון הזבולוני בשנת ב"א תשצ"ג (967) 10 שנים.
י"ב) עבדון בן הלל הפרעתוני בשנת ב"א תת"ג (957), 8 שנים.
י"ג) שמשון הגבור בשעבוד פלשתים 40 שנה, אך בשנים האלה נכלל שעבודם בתקופת השופטים הקודמים. שפט 20 שנה משנת ב"א תתי"א (949).
י"ד) עלי הכהן בשנת ב"א תתל"א (929) שפט 40 שנה ובימיו נלחמו ישראל עם הפלשתים.
ט"ו) השופט האחרון היה שמואל הנביא בשנת ב"א תתע"א (889).
בימיו מלך שאול 11 שנה, אבל כשופט ודיין שפט שמואל את ישראל כל ימי חייו.

לוחות כרונולוגיים לתקופת השופטים לפי התאריך לבריאת העולם

במלוכת שאול נסתיימה תקופת השופטים בשנת ב"א תתפ"ב (878). תקופתם נמשכה משנת ב"א תקט"ז עד ב"א התפ"ב (878-1244 לפה"ס), 366 שנה.

בעל סדר עולם רואה את יהושע כשופט הראשון, ומונה ליהושע 28 שנה שפרנס את ישראל.
אחרי מותו היו הזקנים שהאריכו ימים אחריו. ימים האריכו ולא שנים (שבת ק"ה.)
מיד אחריו שפט עתניאל בן קנז (סדר עולם רבה פי"ב).
לדעת ר"י אברבנאל היה שלטון השופטים כעין רפובליקה. אפשר גם לראות את הדברים בכוון הפוך: תקופת השופטים הייתה אנרכיה, איש הישר בעיניו יעשה, כפי שהעידו מעשה מיכה ומעשה פילגש בגבעה.

חז"ל על תקופת השופטים
חז"ל מתחו ביקורת על תקופת השופטים. הם דרשו כי אנשי הדור התעצלו בהספדו של יהושע, והתעצלו מלעשות תשובה בימי השופטים, והיו מרמים להקב"ה: מהם עובדים לעבודה זרה ומהם עובדים להקב"ה (רות רבה פ"א פ"ב). ת"ח שבאותו הדור היו מועטין (ילקוט שופטים ד' ה'). אוי לדור ששפטו את שופטיהם, ואוי לדור שצריכין להשפט (שם).
איזה דור שהכל הבל, זה דורו של שפוט השופטים (ב"ב מ 'ו:).
בימי שפוט השופטים, הדיין אומר לאדם טול קיסם מבין שניך והוא אומר טול קורה מבין עיניך (ילקוט רות תקצ"ז).
בימי שפוט השופטים היה אדם מישראל עובד עבודה זרה, והיה הדיין מבקש להעיר עליהם מדת הדין, והיה בא ומלקה את הדיין (ב"ר פמ"ב).

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
עיונים בספר שופטים

מקור הערך: ע"פ אייזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
שמשון הורג את האריה - ציור של דורה

נושאים קרובים באתר דעת
שופטים