חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ספר שופטים

הספר השני מספרי הנביאים. מכסה את התקופה ממות יהושע ועד שמואל הנביא.

ספר שופטים מתחיל במה שסיים ספר יהושע. הספר מתחיל ב"ויהי אחרי מות יהושע".
יש בספרים יהושע ושופטים פסוקים דומים, כמו ויאמר כלב אשר יכה וגו' (יהושע ט"ו ט"ז, שופטים א' י"ב), ויעבדו העם את ה' וגו' (יהושע כ"ד ל"א, שופטים ב' ז'), ויקברו אותו בגבול נחלתו (שם), וזאת הארץ הנשארת וגו' (יהושע י"ג ב', שופטים ג' א.).

ספר שופטים נחלק לשלשה חלקים:
א') הקדמה,
ב') גוף הספר,
ג') נספח.

הקדמה: מראש הספר עד פרק ג', ה'

חלק שני: גוף הספר: מפרק ג,ו ועד פרק טז.
בני ישראל ישבו בקרב הכנעני, ויקחו את בנותיהם להם לנשים ואת בנותיהם נתנו לבניהם ויעבדו את אלהיהם ויעשו בני ישראל את הרע בעיני ה' וגו' ויחר אף ה' בישראל וימכרם ביד כושן רשעתים וגו'.
הספר מתאר מחזוריות של שעבוד, תשובה ופניה אל ה' בבקשה לישועה, ושופט הנשלח ומושיע.

חלק זה כולל את שירת דבורה ומשל יותם על האטד מעצי היער (ט'), נדר יפתח, ומלחמת שבט אפרים עם בני גלעד (י"ב), נזירות שמשון ונקמתו בפלשתים (ט"ז).

חלק שלישי – נספח: מפרק י"ז ועד סוף הספר.
שבט דן הלך למצוא נחלה, והביאו עמהם את מיכה ופסלו. פילגש בגבעה ומלחמת השבטים בשבט בנימין אשר כמעט הושמד (כ"א).
מעשים אלה היו לפני זמן שמשון, ולדעת הס"ע היו בימי כושן רשעתים (עי' פרש"י שופטים י"ז א). נראה כי שבט הדני ביקש נחלה מיד אחרי מות יהושע כאשר נתחלקה הארץ.

מחבר הספר
לדעת חז"ל כתב שמואל את ספרו וספר שופטים (ב"ב י"ד:), שכל השופטים קדמו לו והוא היה השופט האחרון. גם כתב מגילת רות (שם) שהיה בימי שפוט השופטים.
כנראה שכתב את ספר שופטים מגלות מגלות בזמנים שונים, כי בארבעה מקומות נאמר "בימים ההם אין מלך בישראל" (י"ז ז', י"ח א', י"ט א', כ"א כ"ה), וזה מורה שהספר נכתב בזמן מלכות שאול בימי שמואל. יש גם פסוקים שנוספו אחרי מות שמואל ע"י נביאים אחרונים או אנשי כנסת הגדולה. כמו הפסוק כל ימי היות בית בית אלהים בשילה (י"ח ל"א), פסוק המרמז על זמן שנלקח הארון משלה והובא לירושלם - שהוא מאוחר לשמואל. ומה שנאמר ויהונתן בן גרשם וגו' היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ, שהוא כנראה גלות עשרת השבטים. אמנם הרד"ק מפרש הגלות ע"ש הארון שלקחוהו הפלשתים.


מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
עיונים בספר שופטים

מקור הערך: על פי י"ד אייזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן




שמשון (מציורי דורה)
ערכים קרובים
אהוד בן גרא