חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שיר השירים זוטא

מדרש על שיר השירים השונה משיר השירים רבה.

מדרש שיר השירים, בנוסף למדרש רבה. יצא לאור ע"י ר"ש באבער מכ"י פארמא בשם "מדרש זוטא", והוא כולל מדרשים על שה"ש רות איכה וקהלת (ברלין 1894). נדפס על שה"ש לבד ע"י שעכטר, בשם אגדת שיר השירים (קעמבריג' 1896).

יש הבדלים רבים בין מדרש זה לבין שה"ש רבה.

המדרש מוזכר ע"י בילקוט שמעוני בשם מדרש שה"ש (ויקרא רמז תע"ה, יהושע כ"ג, ישעיה רפ"ח).
ר' מכיר ב"ר אבא מארי בילקוט המכירי על ישעיה (ברלין 1893) קורא גם לשה"ש רבה מדרש שה"ש, מפני ששניהם היו מכורכים ביחד.
ר' יהודה ברזילי בפירושו לספר יצירה קורא אותו אגדתא שה"ש.
רמב"ן בספרו תורת האדם קורא אותו מדרש שה"ש.
ר' טוביה בספרו לקח טוב, ור' סהלא במשל הקדמוני ציטטו דברים משה"ש זוטא בלי הזכיר את שם המדרש.
כנראה שמדרש זוטא נתחבר סביב המאה התשיעית.

מקור הערך: על פי י"ד אייזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן