חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אותו ואת בנו

אסור לשחוט את האם ואת בנה באותו היום

מצוות לא תעשה (סי' רצ"ה) שלא לשחוט שור או שה "אותו ואת בנו" ביום אחד
(ויקרא כ"ב כח).

לכן אסור לשחוט האם ובנה ביום אחד, ומותר לשחוט האב והבן. מלשון "בנו" הבינו מי שכרוך ודבוק תמיד ללכת אחריו, ודרך הוולד להיות דבוק אחר האם. אבל לדעת ר' חנניה מלשון "אותו" משמע שנוהג גם בזכרים (שם ע"ה ע"ב בכורות מ"ה ע"ב).

אם ידוע האב אין שוחטים לכתחילה אותו ואת בנו ביום אחד.

טעם האסור
בעל ספר החנוך נותן טעם למצווה הזאת:
שהאדם יתן אל לבו כי השגחת הקב"ה על כל מיני בעלי חיים בכלל שיתקיימו לעולם, ע"כ לא יבטל מין מהמינים לגמרי כל ימי עולם. ולכן נמנעים מלכלות האילן וענפיו ביחד, לרמז זה.
ועל פי הפשוט, לקבוע בנפשנו מידת החמלה ולהרחיקנו ממידת האכזריות, ולכן אע"פ שהתיר לנו האל מיני בעלי חיים למחייתנו, ציוונו לבל נהרוג אותו ואת בנו ביחד.מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
אבר מן החי