חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שמואל הנביא

נביא ושופט בישראל 889 לפה"ס.

שפט את העם באמונה וסבב בערי ישראל מדן ועד באר שבע ללמד ולשפוט את העם. בניו לא הלכו בדרכיו, נטו אחר הבצע ולקחו שוחד. בסוף ימיו בקשו העם משמואל למנות עליהם מלך ככל הגויים ושילך לפניהם למלחמה. שמואל ממנה את שאול למלך ומצווה עליו להרוג את עמלק. שאול נכשל במשימה זו, ושמואל נצטווה להמליך את דוד.

שמואל - נביא ושופט בישראל; בן אלקנה ממשפחת הלוים בני קהת (דהי"א ו' י"ח-כ"ג). מן הרמתים צופים בהר אפרים, אשר ילדה לו אשתו חנה.
אחרי מות עלי היה שמואל השופט האחרון בעמו (ב"א תתע"א =889 לפה"ס).
לזקוניו העמיד לשופטים את בניו יואל ואביה, אך הם לא הלכו בדרכיו ויטו אחר הבצע.
זקני ישראל נאספו לדרוש משמואל מלך לשפטם וללחום מלחמתם ככל הגוים אשר סביבותיהם.

הדבר הזה לא ישר בעיניו, וה' נראה אליו ויאמר אל שמואל:

(ז) וַיֹּאמֶר ה' אֶל שְׁמוּאֵל שְׁמַע בְּקוֹל הָעָם לְכֹל אֲשֶׁר יֹאמְרוּ אֵלֶיךָ
כִּי לֹא אֹתְךָ מָאָסוּ כִּי אֹתִי מָאֲסוּ מִמְּלֹךְ עֲלֵיהֶם: ּ(ש"א ח)

שמואל משח את שאול למלך. שאול הודח מתפקידו בגלל שלא השמיד את עמלק, ושמואל משח את דוד למלך תחתיו.
מאז לא התערב שמואל בענייני המלוכה.
שמואל מת לפני שאול. אחרי מותו קשתה יד הפלשתים על ישראל, ובמלחמתם האחרונה עם שאול ובניו בהר הגלבוע בקש שאול מבעלת אוב שתעלה את שמואל. שמואל אמר לשאול: ..וה' סר מעליך ויהי ערך... ומחר אתה ובניך עמי, גם את מחנה ישראל יתן ה' ביד פלשתים (שם כ"ח י"ט).

בתלמוד ומדרשים
שמואל היה לוי (ויק"ר פכ"ב ו'), ממשפחת קרח (במדבר רבה פי"ח י"ז), והיה נזיר (נזיר ט"ו.). בנעוריו היה מפונק ביותר ואביו חש בו לחולשא דאורחא (חגינג ו'.). חנה התפללה ונתת לאמתך זרע אנשים:
אמר רב גברא בגוברין, ושמואל אמר זרע שמושח שני אנשים ומאן אינון שאול ודוד, ור"י אמר זרע ששקול כשני אנשים ומאן אינון משה ואהרן, שנאמר משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו (תהלים צ"ט), ורבנן אמרי זרע שמובלע בין אנשים וכו' לא ארוך ולא גוץ ולא קטן ולא אלם ולא צחור ולא גיחור ולא חכם ולא טיפש (ברכות ל"א:).
עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל (יומא ל"ה:).
הוא אחד משמונה נסיכי אדם (סוכה נ"ב:).
מאן נביאים הראשונים זה דוד ושמואל (סוטה מ"ח:).
וילך דוד ושמואל וגו' שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולם (זבחים נ"ד:).
שמואל היה עשיר ולא רצה להנות משל אחרים, שנאמר ותשובתו הרמתה כי שם ביתו וא"ר יוחנן שכל מקום שהלך שם ביתו עמו (ברכות י':).

מניין ימי חייו לא מפורש בכתוב. חז"ל אמרו שחי נ"ב שנה, ומת ד' חדשים לפני מות שאול (עי' תמורה ט"ו. תוס' שם), ושפט את ישראל לבדו עשר שנים, שנה אחת שפטם יחד עם שאול, וחי עוד שתי שנים שמלך שאול לבדו (מו"ק כ"ח.).
ויהי כי זקן שמואל (ש"א ח'), ומי סיב [=האם היה זקן] שמואל כולי האי, והא בר נ"ב הוה? א"ר יוחנן זקנה קפצה עליו בהתאבלו על שאול, שנתבטל מעשה ידיו בחייו.

שמואל הנביא יסד בית דין קבוע ברמה. בית דין זה מוזכר במקומות שונים:
והרי ב"ד של שמואל הרמתי קיים (ערובין מ"ה.);
דהא שמואל וב"ד קיים (יבמות ע"ז.);
כך מקובלני מב"ד של שמואל הרמתי כל המוסר עצמו למות על דברי תורה אין אומרים דבר הלכה בשמו (ב"ק ס"א);
בשלושה מקומות הופיע רוה"ק... בבי"ד של שמואל (מכות כ"ג:),
מקום קבורת שמואל הוא ברמה. מסורת מוטעית מציינת את מקום קבורתו ב"נבי סמואל" ליד שכונת רמות בירושלים.
לעיון נוסף: (שמות מאמרים באתר דעת והקישור אליהם)
עיונים בספר שמואל

מקור הערך: ע"פ אייזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
ספר שמואל
מדרש שמואל