חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ספר שמואל

השלישי מספרי נביאים ראשונים.

ספר שמואל הוא אחד מנביאים ראשונים. אמרו חז"ל, סדרן של נביאים: יהושע שופטים שמואל מלכים. שמואל כתב ספרו (ספר שמואל) ושופטים ורות.

ספר שמואל הוא השלישי מספרי נביאים ראשונים.
אמרו חז"ל: סדרן של נביאים,
יהושע שופטים שמואל מלכים.
שמואל כתב ספרו (=ספר שמואל) ושופטים ורות (ב"ב י"ד:).
מן הפסוק ושמואל מת עד גמירא אסקיה (=עד סוף הספר -סיימו) גד החוזה ונתן הנביא (ב"ב ט"ו. עי' דהי"א כ"ט כ"ט).
שמואל א' ושמואל ב' הם ספר אחד. חלוקת הספר לשניים, כמו גם חלוקת מלכים ודברי הימים לשני ספרים, הם חלוקה נוצרית, מן המאה ה- 13.

בספר שמואל ששה חלקים:
א) עלי ושמואל (ש"א א'-ז),
ב) שמואל ושאול (ש"א ח,-ט"ו),
ג) שאול ודוד (ש"א ט"ז- ל"א),
ד) דור במלכו (ש"ב א'-ה'),
ה) דוד ובניו ויחוסו לבני שאול (ש"ב ט'-כ'),
ו) הוספה לקורות דברי הימים ההם, ובשבח דוד וגבורתו (ש"ב כ"א- כ"ד).

חלק א' תפלת חנה, שמואל בבית ה'; מלחמת הפלישתים ולקיחת ארון האלהים; שמואל כשופט.

חלק ב' בקשת ישראל למנות מלך ותגובת שמואל, מינוי המלך; שאול נמשח למלך; בחירת העם בשאול במצפה בגורל; מלחמת שאול עם נחש העמוני להושיע לאנשי יבש גלעד; המלכת שאול בגלגל; שמואל עוזב את משמרתו כשופט ומוכיח את העם לעבוד את ה' וליראה אותו; מלחמת הפלשתים וישועת יונתן; מלחמה עם עמלק ודברי שמואל לשאול על קץ למלכותו; הריגת אגג ע"י שמואל.

חלק ג' כולל משיחת דוד למלך; דוד מנגן לפני שאול; הריגת גלית ע"י דוד; אהבת יונתן ודוד; דוד ומיכל בת שאול; קנאת שאול לדוד, ובריחת דוד מפניו; פרידת דוד מיונתן; דוד בנוב עיר הכהנים; דוד לפני אכיש מלך גת; הלשנות דואג ונקמת שאול באחימלך ובכהני נוב; בריחת דוד משאול במדבר זיף ועין גדי; מות שמואל; דוד ונבל ואביגיל; דוד בצקלג; מלחמת פלשתים עם שאול; בעלת האוב, מות שאול ובניו בהר הגלבוע, וקבורת עצמותיהם ביבש גלעד.

חלק ד' קינת דוד על מות שאול ויונתן; מלוכת דוד בחברון; הריגת אבנר שר צבא מפיבשת בידי יואב שר צבא דוד; דוד נמשח למלך על כל ישראל; נצחון דוד על הפלשתים; נחזרת ארון ה' מבית אבינדב אשר בגבעה לבית עובד אדום הגתי ואח"כ לעיר דוד; דוד רוצה לבנות את בית המקדש, ונתן הנביא אמר לו כי בנו יבנה את הבית.

חלק ה' דוד מחזיר למפיבושת את נכסי שאול, ולוקח אות להיות מאוכלי שלחנו; נצחון דוד על עמון וארם; דוד ובת שבע; אמנון ותמר; נקמת אבשלום באמנון, ובריחת אבשלום מפני דוד: יואב מחזיר את אבשלום; מרד אבשלום; דוד בורח מירושלם; הריגת אבשלום; אבל דוד על אבשלום; דוד שב לירושלם; מרד שבע בן בכרי; הריגת עמשא בידי יואב; הריגת שבע בן בכרי באבל בית מעכה.

חלק ו' רעב שלוש שנים בימי דוד; דוד מוסר ביד הגבעונים את בני שאול; שירת נצחונו; דבריו האחרונים; שלשים ושלשה גבורי דוד; מפקד בני ישראל ע"י יואב והמגפה; המזבח בגורן ארונה.

בעיות בספר שמואל
ספר שמואל הוא המשך ספר שופטים, כי נשארו עוד שני שופטים עלי ושמואל עד מלכות שאול.
מה שנאמר "כי לנביא היום יקרא לפנים רואה" (ש"א ט' ט') הם דברי כותב הספר (רש"י) והוא כמאמר המוסגר. רד"ק מפרש כי בימי שמואל הוסב שם רואה לנביא, אך לא היה השם רגיל בפי העם, לכן השתמש נער שאול בלשון הנהוג: "רואה".
ומה שנאמר "ויהי מיום שבת הארון בקרית יערים וירבו הימים ויהיו עשרים שנה" (שם ז' ב'), לפי חשבון סדר עולם והתלמוד לא הגיעו לשמואל מהם כי אם 11 שנה, ושנתים לשאול, 7 שמלך דוד - הרי עשרים שנה, ואח"כ העלה אותו דוד לירושלם. אם כן, איך כתב שמואל עשרים שנה, שהם כוללים תקופה של 9 שנים אחרי מותו?
וכן מה שנאמר "לכן הייתה צקלג למלכי יהודה עד היום הזה" (שם כ"ז ז').
פסוקים אלה בודאי נכתבו ע"י נתן הנביא וגד החוזה.

על קשיים אחרים שנמצאו בספר שמאל עמדו בעלי התלמוד והמדרשים והמפרשים הקדמונים. כמו "ויקח דוד את ראש הפלשתי ויביאהו ירושלם" (שם י"ז כ"ד) – והרי ירושלים נקראה בעת ההיא יבוס?! לפי הרד"ק נוב עיר הכהנים נקראה בעת ההיא ירושלם, ובנוב היה חרב גלית לוטה אחרי האפוד (שם כ"א י').

השאלה ששאל שאול את דוד "בן מי אתה הנער" (שם י"ז נ"ח) מעוררת קושי, שהרי הכירו היטב משום שהיה מנגן לפניו. שאול שלח מלאכים אל ישי ויאמר שלחה אלי את דוד בנך (שם ט"ז י"ט.)! חז"ל דרשו את דברי שאול בכך שראהו מתנהג בטכסיסי מלכות -
ואמר שאול: אם בא ממשפחת פרץ - מלך יהיה, שהמלך פורץ לעשות לו גדר ואין ממחין בידו; ואם ממשפחת זרח בא - חשוב יהיה. אמר לו דואג: עד שאתה שואל אם בא ממשפחה שיהיה הוא הגון למלכות אם לאו, שאל אם ראוי לבא בקהל אם לאו. שהרי מרות המואביה בא. א"ל אבנר שנינו עמוני ולא עמונית... א"ל שאול: שאל נא אתה בן מי זה העלם וכו' (יבמות ח'.).
מובן כי כאשר שב דוד מהכות את הפלשתי, התעוררה בשאול קנאה בדוד, וחשש שיטול ממנו את המלוכה. מסורת הייתה בידו כי לא יסור שבט מיהודה מבני פרץ, ולכן שאל על מולדתו ומוצאו.

לעיון נוסף: (שמות מאמרים באתר דעת והקישור אליהם)
עיונים בספר שמואל

מקור הערך: ע"פ אייזנשטיין, אוצר ישראל


הערות לערך:
שם המעיר: ציפר אליהו
הערה: עוד נביא אחד נקרא "ראה": חנני הראה.
מקור ההערה: דה"ב טז 7


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
דוד ושאול (מציורי דורה)
ערכים קרובים
שמואל הנביא
מדרש שמואל