חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מדרש שמואל

מדרש על ספר שמואל. נקרא בטעות "שוחר טוב"

מדרש, או אגדת שמואל, או אגדתא דשמואל (ובטעות אגדת מר שמואל) נזכר לראשונה ברש"י (ש"א ב' ל' ודהי"א י' ג'). בספר הפרדס לרש"י נקרא המדרש "מדרש עת לעשות לה'" ע"ש תחלתו (דפוס קושטא דף כ"ב ע"ב). בפירושו לתורה כתב: מצינו באגדת מדרש ספר שמואל (בראשית ל"ו ג'), ואגדת שמואל (רש"י לסוכה נ"ג: וסוטה מ"ב:).

יש שקורין אותו בטעות "שוחר טוב", כי בדפוס הראשון (ויניציא 1546) נדפס מדרש זה עם מדרש תהלים שנקרא "שוחר טוב" על שם תחילתו. בדפוס פראג (1613) הציג המו"ל בשער הספר מדרש שוחר טוב מדרש תהלים ומשלי רבתי ומדרש שמואל רבתי. כאשר נדפס המדרש לעצמו, עם פירש הקצר של ר' יעקב בר נפתלי הירש מבראדי (זאלקווא 1800), קרא לו בטעות שוחר טוב.

מסדר המדרש חי, לפי השערת צונץ, בין 1040-1000, בזמן הגאונים. לדעת באבער חי בזמן קדום יותר. רוב מאמריו לקוטים מתלמוד ירושלמי וממדרשים קדומים, כמו הפסיקתא התנחומא ורבות, והוא אספם על סדר הכתובים. יש בו רק מאמר אחד מתלמוד בבלי (ערובין ס"ד. בפ"ב אות י').
שמות האמוראים הנזכרים בו הם שמות א"י, ועל סמך זה הכריע באבער כי נסדר בא"י.

מהדורה טובה ומתוקנת של המדרש היא הוצאת באבער עם הערות ומבוא (קראקא 1893. עי' רב פעלים עמ' 86).

מקור הערך: על פי י"ד אייזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
שמואל הנביא
ספר שמואל