חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אחדות ה'

ה' הוא אחד ומיוחד בלא שום שיתוף או מורכבות

יחוד ה' - מצוות עשה (סי' תי"ח) לייחד את השם ולהאמין באמונה שלמה שהוא אחד ומיוחד באחדות פשוטה בלי שום שיתוף, שנאמר: "שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד".

ידיעה זו היא הידיעה הראשונה באמונת ישראל, שיש אלוה אחד בתכלית האחדות שאינו גוף ואין לא דמיון בשכל האנושי, והוא אדון כל ופועל כל המציאות ואין אלוהים אחרים מלבדו, ואין זולתו מנהיג ומשגיח על כל.
מי שאינו מודה ביחודו כופר בעיקר דת ישראל.

אמונת השיתוף מותרת לגויים
אחת משבע מצוות בני נוח היא שלא לעבוד עבודה זרה. (סנהדרין נ"ו ע"ב) לדעת רמ"א מצוות בני נוח אינה כוללת איסור על אמונת השיתוף. ולכן אמר שאין הגויים בזמן הזה נחשבים לעובדי עבודה זרה. כי כוונתם לעושה שמים וארץ, אלא שהם משתפים שם שמים ודבר אחר (אמונת השילוש), והם אינם מוזהרים על השיתוף (ש"ע או"ח סי' קנ"ו בהגה"ה).
ר' יחזקאל לנדא בשו"ת נודע ביהודה (תניינא, חלק יו"ד סוף סי' קמ"ח) האריך להוכיח כי טעות הוא לחשוב שהרמ"א אמר כן.
בספר משנת חכמים לר' יוסף זאמושטש סוף לאו א' הביא בשם ר' ישעיה ברלין שאין בן נח מוזהר כלל על השיתוף,
ר' יעקב עמדין בהערותיו לסדר עולם רבה וזוטא ומגילת תענית (המבורג תקי"ז), אומר על פאולוס שליח ישו, כי כוונתו הייתה ללמד את הגויים שבע מצוות של בני נח, והם לא נצטוו על השיתוף.


מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: יהודה
הערה: עי' בתשובה של הגרעק"א שנדפסה בסוף הלכות ע"ז בשו"ע ששם האריך להוכיח שאף לבני נח נאסר השיתוף.
מקור ההערה: ידע


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן