חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שמעון בן גמליאל הראשון

תנא בדור הראשון ונשיא הסנהדרין. פעל 18 שנה לפני חורבן הבית. היה מבית הלל ותיקן תקנות לצורך השעה.

שמעון בן גמליאל - תנא בדור הראשון ונשיא הסנהדרין, חי 18 שנה לפני חרבן הבית (יוסיפוס, חייו 38). השתתף במרד הגדול נגד הרומאים.
לפי האמור במסכת שמחות (פ"ח) נהרג רבן שמעון בן גמליאל בידי הרומיים, אבל אין לזה מקור היסטורי. ברור שמת לפני החורבן.
נחשב בין חכמי בית הלל. וכמו הלל הזקן גם הוא תיקן תקנות לצורך השעה:
פעם אחת עמדו קנים [=בני יונה הנדרשים לקרבן יולדת] בירושלם בדינרי זהב. אמר רשב"ג: המעון הזה [=לשון שבועה], לא אלין הלילה עד שיהיו בדינרין [=במחיר נמוך מאוד] נכנס לבי"ד ולימד: האשה שיש עליה חמש לידות ודאית, מביאה קרבן אחד ואוכלת בזבחים ואין השאר עליה חובה. מפני שראה שנמנעו מלהביא מפני היוקר - הקל (כריתות ח'. רש"י).

אמר שאין לגזור גזרות שאין רוב הצבור יכולים לעמוד בהם (תוספתא סנהדרין פ"ב). הלכות לא נזכרו בשמו. יתכן שהלכות שנאמרו בשם רשב"ג סתם הן שלו, ויתכן גם שנכללו בדברי בית הלל. נמסר בשמו מאמר מוסרי: כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה, ולא המדרש עיקר אלא המעשה (אבות פ"א י"ז), ומסופרות עליו כמה הגדות (סוכה נ"ג:).

מקור הערך: על פי י"ד אייזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
נשיאים