חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שמעון כיפא, פטרוס, פיטר

ראש השליחים של ישו הנוצרי. מסורת עממית מוסרת שחיבר פיוטים, ובהם סדר העבודה ליום הכפורים: "אתה כוננת", ו"נשמת כל חי".

שמעון כייפא - נודע יותר בשם פיטר שפירושו ביונית "סלע" (כיפא בארמית): ראש השליחים של ישו הנוצרי. נחשב למייסד הנצרות.

יש מסורת עממית ששמעון כיפא הוא הפייטן שחיבר פיוטים רבים, ובהם סדר העבודה ליום הכפורים המתחיל: "אתה כוננת עולם ברוב חסד", וכן "נשמת כל חי".

מסופר עליו ב"אגדתא דשמעון כיפא":
ויעבוד את אלהי אבותינו אברהם יצחק ויעקב ויעש פיוטים לרוב מאד וישלחם בכל גבול ישראל למען יהיה לו לזכרון בכל דור ודור וכו' (בית המדרש היה 61).
לפי עדות שד"ל בכרם חמד (ח"ג 202) ובספר קובץ מעשה ידי גאונים קדמונים (197) נמצא כתוב במחזור ויטרי כ"י בשם רבנו תם, ששמעון כיפא יסד סדר של יום הכפורים "אתן תהלה". ובפירוש המחזור משנת ה' ס"א כ': שמעון בין כיפא שקורין קצת פירו מרומי, עשה השבח הזה ("אתן תהלה") לאחר שתיקן להם אמונת ישו, ושם עצמו במגדל רומי כל ימיו בלחם צר ומים לחץ (ועי' מאנאטסשריפט ה"מ 21, 62).

נשמת כל חי –
במחזור ויטרי, מהדורת מקיצי נרדמים, דפוס צילום: ירושלים תשכ"ג, בעמוד 282, המתייחסת לביאור ליל הפסח, סעיף סו, ברכת השיר, נאמרים דברים אלה:
"וחותם ב'נשמת כל חי', דנשמת כל חי היא ברכת השיר.. ויש שאומרים על אותו נבל שמעון פטר חמור, שהוא טעות של רומה, יסדו אותה תפילה ושאר תפילות כשהיה על הסלע. וחס ושלום שלא תהיה זאת בישראל, וכל האומר דבר זה, כשיבנה בית המקדש יביא חטאת שמנה".
ובהערות המהדיר כתב שהטקסט הוגה על פי ספר איסור והתיר (!) של רש"י.

ב'בית המדרש' חלק ו' יש נוסח שני מהאגדתה על שמעון כיפא. מסופר שם בשבחו שחיבר פזמונים גדולים לישראל וכולם קיימים בשמו:
דעו בית ישראל המאמינים בה, ובתורתו התמימה וכו' אני שמעון כיפא הסובל באהבתו כל הצרות רעות ורבות... וקבלו הכתב בשמחת לבם ושלחוהו לריש גלותא, והראו הפיוטים לראשי ישיבות ולסנהדרין, וכולם אמרו שהם טובים ונעימים ושהם ראוים לאמרם החזנים בתפלותיהם, ועד היום ניהנים לאמרם כל שבת ושבת, וזה שמעון כיפא הוא מה שקורין הגוים פיוטרא [פטרוס].
יש נוסח שלישי של אגדה זו (שם 65) והוא נקרא בה בשם התואר "ר' שמעון", ואומר כי הסבו את שם ר' שמעון כיפא ל'פיטר', שפטרם לגמרי מכל תורת משה. כי [הדינים] רבים המה, וישב שם במגדל הסלע כל הימים, וע"ש סלע זה קראו היהודים את שמו ר' שמעון כיפא.
שם נאמר כי חיבר פיוטים בהיותו סגור ומסוגר במגדל סלע, ועבד ה' בכל נפשו, ושלח הפיוטים ע"י איש עתי נאמן ביתו, ובטח בו למוסרם בידי חכמי ישראל אשר בבבל, והם מסרום לר' נתן הבבלי שהיה ראש אב לכל הגולה, ומשם נפוצו בכל תפוצות ישראל ונתקבלו בכבוד. והם יגנו ויליצו בעד המחבר ע"ה.

לפי אגדות אלה הייתה כונת שמעון כיפא רצויה: להפריד בין היהודים-הנוצרים לבין היהודים פירוד גמור למען לא יתערבו ביניהם.

בספר חסידים (סי' קצ"א) נתכנה בתואר "צדיק":
"ואפילו לצדיק והם תועים אחריו כגון שמעון כיפא".

פיטר הסית והדיח את היהודים לאמונה בישו, ולכן קראו לו "שליח היהודים", בנגוד לשאול התרסי, אשר ביטל את מצוות היהדות, כדי למשוך אחריו את הגוים, ולכן נקרא "שליח הגוים". ריב היה בין פיטר ופאול בשל כך כל ימי חייהם.

פטרוס בברית החדשה מאת רוני אהרון פטיק
1. האיש המכונה פטרוס נולד כיהודי כשר הנושא את השם שמעון בר יונה ולא "שמעון סלע" כפי שניחש הכותב. (ראה מתי פרק ט"ז 17).
2. לשמו משמעות חשובה הקשורה עם פועלו וקרבתו לישוע. כינויו "כיפא" – (סלע/אבן בארמית) הינו סימבולי ומרמז על התפקיד אותו מייעד לו ישוע כמחליפו עלי אדמות.
3. הוא ראשון השליחים המגוייס על-ידי ישוע ומכאן חשיבותו. ישוע פוגש בו בעת סיורו על שפת הכנרת. "כשהלך ליד ים הגליל ראה שני אחים, את שמעון הנקרא כיפא ואת אנדרי אחיו משליכים רשת לתוך הים, כי דייגים היו" (מתי פרק ד' 18). הצעתו לאחים להפכם "לדייגי אדם" מתקבלת והם הולכים אחריו.
4. בביתו של שמעון כיפא עושה ישוע נס ומרפא את חמותו הסובלת מחום. (מתי פרק ח' 14).
5. את עולמו וגם את שמו החדש, קונה שמעון בעת ביקור בסביבות "קיסריה של פיליפוס" אזור הבניאס דהיום.
לשאלת ישוע את תלמידיו "מי אני?" (מתי פרק ט"ז 13) עונה שמעון את התשובה המתבקשת "...אתה המשיח בן אלוהים חיים."
בתגובתו של ישוע מסתתרת התשובה לשמו החדש של שמעון שיהפוך לפטרוס ולתפקידו החשוב.
"וגם אני אומר לך כי אתה כיפא ועל הצור הזה אבנה את קהילתי ושערי שאול לא יגברו עליה. אתן לך את מפתחות מלכות השמים...." (ט"ז 17-19).
6. שמעון כיפא מקבל את ההנהגה מישוע באופן רשמי. ואכן עם עלייתו של זה האחרון השמיימה הופך למנהיג. הוא החוליה המחברת בין שמיים וארץ ועל פי המסורת הוא האפיפיור הראשון. תמונתו ממוקמת בראש אלבום התמונות של האפיפיורים ולידה מצוין התאריך שנת 64. (אם איני טועה).
7. שמעון הוא הצור – הסלע עליו עתידה להיבנות הכנסייה. סמלו/האטריבוט של פטרוס הקדוש, זוג מפתחות מוצלבים. ניתן לראות בחזית/תקרת הכנסייה על שמו בעיר העתיקה ביפו.
8. מקור השם פטרוס הוא כאמור במילה סלע. פטרה משמעו סלע אדום. שמו בצרפתית הוא "פייר"PIERRE שמשמעו אבן.
9. ואם ביפו עסקינן, הרי שזו עיר הקדושה לנצרות בזכות פטרוס. ביפו התרחש נס תחייתה של צביה המכונה טביתא. (ראה מעשה השליחים פרק ט' 36-42).
10. ביפו מתרחש במקביל אירוע חשוב אחר הקשור עם פטרוס ואשר השפיע רבות על היהדות. בעקבות חזון המתגלה לו, מגיע פטרוס למסקנה כי עליו "לשנות כיוון" ולהתחיל להפיץ את תורתו בקרב הגויים – שנחשבו טמאים עד אז וקיבלו "הכשר" בחזון – במקום לרכז את מרצו בקרב היהודים. (מעשה השליחים י' 9-16). הכת החדשה העושה את צעדיה הראשונים, מרחיבה את אזורי פעולתה ואת קהל היעד. הראייה כי צדקו, כתובה בספרי ההיסטוריה. תוך פחות מ-300 שנה – האימפריה הרומית, שרדפה את פטרוס, מקבלת עליה את הנצרות.
11. מעמדו כראשון השליחים מודגש כבר בהתחלה. השליחים נקראים אל ישוע וזה נותן להם סמכויות לגרש רוחות ולרפא מחלות. את רשימת השליחים כיאה למעמדו, פותח פטרוס. "ואלה שמות שנים עשר השליחים: הראשון שמעון המכונה כיפא, ..." במתי פרק י' 1-2.
12. עדות נוספת לבכירותו מובאת בספר הבשורה הרביעי "יוחנן". לאחר תחייתו מסתובב ישוע 40 יום על פני האדמה ופוגש במספר הזדמנויות את תלמידיו. בפרק כ"א בספר יוחנן מתגלה ישוע לשבעה מתלמידיו העוסקים בדיג. לאחר שמילא את רשתם הדלה בשלל דגה, התפנה וצווה לשמעון כיפא את הבכורה. (יש כנסיה המוקדשת למעמד בשפת הכינרת). הוא מכתירו כרועה/מנהיג תוך כדי חזרה על אותו משפט בשלוש וואריאציות: "רעה את טלאי" "נהג את צאני" "רעה את צאני". (יוחנן כ"א 15-19).
13. למרות מעמדו הרם (השמיימי כביכול), הברית החדשה חושפת בפנינו גם את פטרוס "האנושי" על מגבלותיו ומגרעותיו. ללמדך כי כבני אנוש – גם אלה שנועדו לגדולות – אינם חפים מחטא, ספקנות, חוסר אמונה או חולשה. אביא שתי דוגמאות.
14. בעת הימצאם בסירה מרחק רב מהחוף פוגשים התלמידים את ישוע מהלך על המים. הם בטוחים כי רוח רפאים רואות עיניהם. פטרוס הספקן הזקוק להוכחה מבקש מישוע: "אדוני, אם אתה הוא, צווני לבוא אליך על פני המים..."
שמעון מתחיל להלך על המים, אך פוחד, שוקע וזועק לעזרה. ישוע מושיט לו יד ונוזף בו "...קטן אמונה, מדוע עלה ספק בליבך?" (מתי י"ד 25-31).
15. לאחר הסעודה האחרונה, יוצאים ישוע והשליחים להר הזיתים. ישוע, שזה לו הלילה האחרון, מתנבא "אתם כולם תיכשלו בגללי הלילה." כיפא עונה נחרצות שלו זה לא יקרה. "...אני לעולם לא איכשל..."
בתגובה אומר לו ישוע כי הלילה בטרם יעלה השחר / יקרא התרנגול, כיפא הנחרץ יתכחש לו שלוש פעמים.
"גם אם עלי למות איתך, לא אתכחש לך," עונה כיפא (מתי כ"ו 31-35). אך כשהוא מודע לסכנה האורבת לחייו, אפוף פחד – תכונה אנושית – הוא מתכחש לאדונו בשלוש הזדמנויות לפני בוא השחר כדי להציל את עורו.
תפקידו ופועליו של פטרוס מלאים את הברית החדשה ואין זה המקום להרחיב.

"שמעון כיפא" – האגדה על שמעון כיפא במקורות היהדות

מקור הערך: יהודה איזנברג, על פי מקורות שונים


הערות לערך:
שם המעיר: אבנר הרשקוביץ
הערה: קישור למאמר שעוסק בדמותו של פטרוס לפי חכמי ישראל וביחס אליו:

http://www.reader.co.il/article/63927/תעלומת-פטרוס-הקדוש-קדוש-נוצרי-או-צדיק-נסתר-שהושתל-בנצרות-?


מקור ההערה: עיינו בגוף המאמר


שם המעיר: אבנר הרשקוביץ
הערה: מאמר בנושא שבו מופיע במפורש המקור במחזור ויטרי שמייחס לפטרוס את כתיבת "אתן תהלה" ועוד מקורות רבים נוספים
באתר 'שורש'
www.shoresh.org.il/spages/articles/article1943.htm

לעיון נוסף: שורש


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים