חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שמשון בן פסח מאוסטרופולי

רב בפודוליא. נהרג על קדוש השם בגזירת ת"ח

היה מקובל, נאמר עליו שהיה לו מגיד כמו מהר"י קארו. חיבר פירוש על ספר קרנים בשם דן ידין, ובסופו לקוטים מכתבי המפרש בשם לקוטי שושנים ועוד.

שמשון מאוסטרופולי - רב בפודוליא. נהרג על קדוש השם בגזירת ת"ח. כאשר צרו הקוזקים על נעיר פולנאה, היה בה הרב ר"ש ועמו כשלש מאות יהודים. בידעם כי יפלו בידי הערלים וסופם למות, לבשו תכריכים, התעטפו בטלית, הניחו תפילין, ונאספו בביהכ"נ להתפלל וחכו עד שבאו הרוצחים והרגום, וכולם מתו על קדוש השם.
ר"ש היה מקובל מפורסם. אומרים עליו שהיה לו מגיד כמו מהר"י קארו. חיבר פירוש לספר קרנים בשם דן ידין, ובסופו לקוטים מכתבי המפרש בשם לקוטי שושנים (זאלקווא 1709).

בהקדמת הר"ש כתב שחיבר את הספר 'מחנה דן' על הזהר, 'בן מנוח' פירוש האדרות; 'שמש נגה' פירוש על 'שערי אורה', וכן 'נזר אלהים', 'שמש ומגן', 'ויזרח שמש'. חיבר "דיני הנהנת האדם" (אוסטראה 1793); "ספר לקוטים" בדברי קבלה (הוראדנא 1794); "נפלאות חדשות" עה"ת והמגילות (שם 1797).

מקור הערך: על פי י"ד אייזנשטיין, אוצר ישראל


הערות לערך:
שם המעיר: אלון זהבי
הערה: רבי שמשון מאוסטרופול היה סבו של רבי ליבר הגדול מברדיטשב ונכדו של רבי שמשון בן בצלאל ליווה, אחיו של המהר"ל מפראג.
הוא מתייחס עד לדוד המלך דרך הילל הזקן ובמשפחה עוברת מדור לדור גזירת רבי ליבר לפיה אסור להתחתן במשפחה עם כהנים מחשש ערבוב כהונה במלוכה.
מקור ההערה: מחקר עץ משפחה


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן