חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שפרוט שם טוב בן יצחק

פילוסוף רופא ופולמוסן; בטולידו באמצע המאה הי"ד.

בהיותו נער התווכח עם הקרדינאל פידרו די לונא, שהיה לאפיפיור בנדיקט הי"ג, אודות חטא אדם הראשון והגאולה העתידה לבוא, הויכוח היה בעיר פאמפלונא ביום 26 בדצמבר 1375, במעמד הבישופים וחכמי הנוצרים. ספרו "אבן בחן", בשנת 1380 או 1385. ספרו זה כולל טענות בענייני האמונה נגד המומרים.

שפרוט שם טוב - פילוסוף רופא ופולמוסן; נולד בטולידא באמצע המאה הי"ד, והסופרים מחליפים אותו לפעמים עם שם טוב בן יצחק מטורטוסא, שחי כמאה וחמשים שנה אחריו. בעודנו נער היה לו ויכוח עם הקרדינאל פידרו די לונא, שהיה אח"כ לאפיפיור בנדיקט הי"ג, אדות חטא אדם הראשון והגאולה העתידה לבא.
הויכוח היה בעיר פאמפלונא ביום 26 לדצמבר 1375, במעמד הבישופים וחכמי הנוצרים.

המלחמה בנאבארה בין קסטיליה ואנגליה הכריחה את אבן שפרוט ואחרים לעזוב את טולידו, והוא התישב בעיר טאראזונא במדינת ארגון, והיה רופא ליהודים ולנוצרים. שם השלים את ספרו "אבן בחן", בשנת 1380 או 1385.

ספר זה כולל טענות בענייני האמונה נגד המומרים. הספר מבוסס על הספר מלחמת ה' לר' יעקב ב"ר ראובן (עי' אוצר נחמד ח"ב 32), ויש ממנו שתי מהדורות: במהדורה א' נחלק הספר לי"ד שערים ובמהדורה ב' נוסף שער ט"ו המבקר את ספרו של אלפונסו די וואלאדוליד נגד ספר מלחמת ה'.
כתב את "צפנת פענח" - ביאור לפירוש ראב"ע עה"ת.
כתב פי' "עין כל" על הקאנון הגדול של אבן סינא, וכנראה השתמש בהעתקת אבן יואש והלרקי.
"פרדס רמונים" פירוש על האגדות הקשות כסדר התלמוד (סביוניטה 1554).
תרגם 4 ספרים מהאוונגליון. שרד מן התרגום רק ספר "מתי", והוא הגיע לידי הנוצרים שהדפיסוהו בשינויים בשם "בשורת מתי" (געטינגען 1879).

מקור הערך: על פי י"ד אייזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן