חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מסכת שקלים

המסכת הרביעית בסדר מועד. עניינה תרומת השקלים ועניינים נוספים הקשורים לעבודה המקדש. במסכת שמונה פרקים.

שקלים - המסכת הרביעית בסדר מועד במשניות אחר פסחים. יש עליה תוספתא ותלמוד ירושלמי אך לא תלמוד בבלי. המסכת כוללת דיני השקלים להוצאות המקדש (שמות ל, נחמיה י) ועניינים אחרים הנוגעים לביהמ"ק. המסכת נחלקת לשמונה פרקים.
פ"א: באחד באדר משמיעים על השקלים, מי חייב ואיך גובים.
פ"ב: בני העיר ששלחו שקליהן לירושלם ואבדו או נגנבו; מה עושין עם מותר השקלים.
פ"ג: בשלשה פרקים בשנה תורמין את הלשכה במקדש.
פ"ד: מה היו קונין בתרומה זו.
פ"ה: חושב כל הממונים במקדש.
פ"ו: י"ג שופרות [=קופות] שהיו במקדש; י"ג שלחנות וי"ג השתחויות שהיו במקדש.
פ"ז: טעות נדבה שנמצאו אצל השקלים אם הוא לנדבה או לשקלים, ודין טעות במעות מעשר, ובשר שנמצא בעזרה וכדומה.
פ"ז: ענייני טומאה, פרכת שנטמאת איך מטבילין אותה, מלאכת הפרכת. בשר קדשים שנטמא.
ומסיים: שקלים וביכורים אין נוהגין אלא בפני הבית, מעשר ובכורות גם שלא בפני הבית.

בתוספתא יש רק שלשה פרקים, ונאמר שם בפ"א כי נתמשכנו ישראל על שקליהן כדי שיהיו קרבנות צבור קרבין מהם, מפני שקרבנות צבור מרצין ומכפרין בין ישראל לאביהם שבשמים.

בתלמוד ירושלמי יש שמונה פרקים ובהם אגדות. רשב"ג אומר אין עושין נפשות (מצבות) לצדיקים דבריהם הן זכרונן; ר' יצחק אמר כל תלמיד חכם, שאומרין דבר הלכה מפיו בעולם הזה שפתיו רוחשות עמו בקבר (שם פ"ב ז').

מקור הערך: על פי י"ד אייזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן