חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ששפורטש יעקב

רב ומקובל התנגד לשבתאים; 1610-1698. ממשפחת הרמב"ן.

היה רב במרוקו בפס וסאלי. עקב הלשנה נאסר והצליח לברוח. בנדודיו הגיע ללונדון והיה לרב הספרדי הראשון, משם הגיע להמבורג. בליוורנו שימש דיין וראש ישיבה. חזר לאמשטרדם, שם נבחר לחכם הספרדים אחרי מותו של ר' יצחק אבוהב. כתב ספר נגד שבתי צבי.

ששפורטש יעקב - רב ומקובל. היה מהמתנגדים לשבתאים; נולד באוראן אלגיר בשנת 1610, ומת באמשטרדם ד' אייר תנ"ח (1698). היה הדור הי"א מגזע הרמב"ן. בהיותו בן כ"ד נתמנה לרב בעיר תלמסין במרוקו. ואח"כ בערי פאס וסאלי. בשנת 1646 העלילו עליו עלילה בגללה נכלא בבית סוהר. הצליח לברוח, והיה נע ונד עד שבא לאמשטרדם (בערך שנת 1653). כאשר שקטה הארץ קראו המלך לשוב למרוקו, ובשנת 1654 נשלח עם משלחת נכבדה לספרד. שוב נאלץ לעזוב את ארצו. לפי דוד פראנקו מינדיס הלך ששפורטש עם ר' מנשה בן ישראל ללונדון בשנת 1657 (המאסף 1788 צד 169). בשנת 1662 או 1663 נבחר ששפורטש לרב הכולל במדינת אנגליה, והיה הרב הראשון לקהל עדת הספרדים דלונדון אחרי שניתנה הרשות ליהודים להתישב שם. שנתים אח"כ פרצה מגפה נוראה בלונדון, והוא יצא משם ועבר להמבורג, משם נקרא לאמשטרדם בשנת 1673 והיה לראש ישיבת "כתר תורה" שיסדו האחים פינטו.
בשנת 1675 נתמנה לדיין וראש ישיבה בליוורנו. ובשנת 1680 שב לאמשטרדם כראש ישיבת עץ חיים. אחרי מות ר' יצחק אבוהב בשנת 1693 נבחר "לחכם" הספרדים באמשטרדם ועמד במשמרתו עד יום מותו.

התנגדותו לש"צ וספריו
בהיותו בהמבורג התפשטה אז תנועת שבתי צבי ומשך אחריו אלפי אנשים וגם רבנים האמינו לדבריו ולנפלאותיו. ששפורטש עמד כנגדו ונלחם בש"צ ובנושאי דגלו. הוא פרסם את תרמיתו והזהיר את העם לבל ילכדו ברשתו.
בעמל רב הצליח לעקור את אמונת ש"צ מלב ההמון שדבריו היו נשמעים להם. הוא כתב את הספר "ציצת נובל צבי", אשר קיצור שלו נעשה ע"י ר' יעקב עמדין בשם 'קצור ציצת נובל צבי'.

ספריו
א) "תולדות יעקב", מראה מקום הפסוקים הנדרשים בתלמוד בירושלמי. כעין תולדות אהרן על מ"מ בתלמוד בבלי (אמשטרדם 1652);
ב) "היכל קודש" פירוש התפלות ע"פ קבלה לר"מ ב"ר מימון אלבאז, עם הקדמה ארוכה (שם 1653):
ג) "אהל יעקב" שו"ת, עם הקדמה ותולדות המחבר ע"י בנו ר' אברהם, שם 1737
ד) "ציצת נובל צבי" (שם);
ה) "עדות ביעקב" שו"ת (שם 1672);
ו)"קול יעקב" דרשות. נשאר בכת"י

גרשום שלום פירסם כי התנגדותו של ששפורטש לשבתאי צבי אינה נובעת ממניעים עקרוניים אלא מסיבות אישיות. הוא גם טוען כי בתחילת דרכו הסכים עם שבתאי צבי. דיון בעמדות אלה וויכוח אתן במאמר הבא:
דמותו של ר' יעקב ששפורטש, מאת א' גרוס

מקור הערך: על פי י"ד אייזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
שבתי צבי