חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אילפא

אמורא ארצישראלי בדור השני. חבר נעורים של ר' יוחנן.

ר' יוחנן ואילפי עסקו יחד בתורה. כאשר הורע מצבם החליטו לפרוש למסחר.
בדרך - מספרת האגדה - ישבו תחת גדר רעועה ואכלו. באו שני מלאכי השרת. אמר אחד לחברו: הבה נפיל עליהם את הגדר ונהרגם, שמניחים חיי עולם הבא ועוסקים בחיי שעה. אמר לו חברו: הנח להם, יש בהם אחד שהשעה עומדת לו. ר' יוחנן שמע את השיחה, ואילפא לא שמע. מכאן הסיק ר' יוחנן, שבשורת הגדולה לעתיד מכוונת אליו, וחזר לעסוק בתורה (תענית כא:א).
עד שחזר אילפא ממסחרו, נעשה ר' יוחנן ראש ישיבה. אמרו לו לאילפא: אילו ישב מר ועסק בתורה האם לא היה מר נעשה ראש ישיבה? הלך אילפא ותלה עצמו בתורן של ספינה, ואמר: אם יש מי שישאלני דבר במשנת ר' חייא ור' אושעיא ולא אמצא לו מקור במשנתנו - אפיל עצמי מתורן הספינה. כאשר שאלוהו שאלות שונות ענה על כולן כהלכה (תענית כא:א, ירושלמי קידושין א:א).
ניתוח הסיפור על אילפא ור' יוחנן, מאת נילי בן ארי

ר' יוחנן מוסר הלכות משמו (זבחים כ:א, ועוד), וכן מצאנו את אילפא שואל מר' יוחנן ומריש לקיש (ירושלמי נזיר ו:ט). בכמה מקומות מוזכרות הלכות שמצאו כתוב בפנקסו (מנחות ע:א, ירושלמי מעשרות ב:ד).
עסק גם באגדה וכמה ממאמריו באגדה הובאו במדרשים (ב"ר ו:ט, יג:ג, כ:ה, ועוד).

כאשר רבי גזר תענית ציבור על הגשמים, ירד אילפא לפני התיבה. כשאמר משיב הרוח - החלה רוח נושבת, וכשאמר מוריד הגשם - החל גשם יורד (תענית כד:א).

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
יוחנן


נושאים קרובים באתר דעת
אילפא