חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אבא בר אבא

אבי שמואל. מחכמי התורה בבבל בראשית תקופת האמוראים.

אביו של האמורא שמואל. ממשפחת כוהנים מיוחסת. מנהיג רוחני של יהודי נהרדעא (ביצה טז:ב). למד בבבל. עמד בקשר עם ר' יהודה הנשיא, אף עלה לארץ ישראל, ישב בבית מדרשו ושאל ממנו שאלות בהלכה (ירושלמי ר"ה ג:ו, ב"מ ד:א). כן שלח אליו שאלותיו בכתב (פסחים קג:א).

שמואל בנו נפטר בשנת 254 כשאביו כבר לא היה בחיים, לעומת זה כשרב ירד לבבל בשנת 219 הוא היה עדין חי. יש לקבוע את שנת פטירתו בערך לשנת 230.

שמואל בנו היה תלמידו. יחד עם חברו לוי בן סיסי עסק בתורה בבית הכנסת "שף ויתיב" העתיק שבנהרדעא - שנבנה בזמן קדום מאבנים שהובאו מירושלים, שם זכו לגילוי שכינה (מגילה כט:א). מאמריהם נמסרו לעתים קרובות ביחד (שבת קח:ב, מו"ק כו:ב ועוד).
בסדר תנאים ואמוראים מסופר כי כאשר בא רב לבבל, לא רצה לקבל לידיו את ההנהגה כל זמן שהיה ר' אבא קיים. רב כיבדו מאוד ונשא ונתן עמו בהלכה. גם חכמי ארץ ישראל שאלו ממנו שאלות בהלכה (ב"מ צ:א-ב).

היה עשיר וסחר במשי (מדרש שמואל י). היו לו שדות (חולין קה:א). היה פרנס על היתומים (ברכות יח:ב), והתנהגותו הייתה לפנים משורת הדין (ב"מ כד:ב). טיפל בפדיון שבויים, והיה זהיר בכבודן של בנות ישראל (כתובות כג:א). פעם נתן כסף לשמואל בנו כדי לחלקו לעניים. ראה שמואל עני אחד אוכל בשר ושותה יין, וסיפר זאת לאביו. ענה לו: לעני זה יש לתת יותר מאשר לאחרים, כי צרכיו מרובים (ירושלמי סוף פאה). אגדות מסופרות עליו בקשר עם לידת שמואל בנו.

הערות לערך:
שם המעיר: ישראל אהרן קלצקין
הערה: חוץ מבנו שמואל האמורא המפורסם, הרי שהיה לו עוד בן בשם רב שמן בר אבא (עפ״י כתובות כג.) ולכאורה פנחס אחיו של שמואל גם היה בנו.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן