חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אבא בר אבינא

אמורא ארצישראלי בדור השני (מכונה בירושלמי: בר בינה, בר מינא)

כנראה שנולד בבל. תלמידו של רב (ירושלמי סנהדרין ג:ה), ושואל ממנו שאלות (ירושלמי ב"מ א:ד). אחיו חגרא היה חברו של רב חננאל, תלמידו של רב (ירושלמי מגילה א:ט).

עלה לארץ ישראל וקיבל בה את התואר רבי. מאמריו מעטים, והם בעיקר בירושלמי ובמדרשים. ר' אבא בר זבדא שואל ממנו (שבת ס:ב). המוסרים בשמו הם חכמי ארץ ישראל: ר' ברכיה (ירושלמי סוף יומא), ור' פטרוקי אחיו של ר' דרוסא (שם ד:ד).

היה בעל שדה שמסרו לאריס (ירושלמי ב"מ א:ד). כנראה שהיה דיין בעירו (שם ה:א). וידויו ביום הכיפורים היה בנוסח זה:
"ריבונו, חטאתי ומורע עשיתי, ובדעת רעה הייתי עומד, ובדרך רחוקה הייתי מהלך, וכשם שעשיתי איני עושה, יהי רצון מלפניך ה' א-לוהי שתכפר לי על כל פשעי ותמחול לי על כל עוונותי ותסלח לי על כל חטאתי" (ירושלמי סוף יומא).

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן