חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אבא בר כהנא

אמורא ארצישראלי, בעל אגדה ודרשן בדור השלישי של האמוראים.

מאמריו באגדה רבים מאוד, ובהלכה רק מאמרים בודדים. יש דעה שהיה בנו של האמורא רב כהנא, תלמיד חבר לרב.

נולד בבבל, ולמד בבית מדרשו של ר' חייא בר אשי. פעל בארץ ישראל, וכנראה שימש בה דרשן קבוע. חברם של הדרשן הגדול ר' לוי ושל האמורא ר' זירא.
כאשר ר' זירא הביע את דעתו נגד בעלי האגדה, הציע לו ר' אבא בר כהנא כי ישאל שאלה בפרשנות המקרא, למען יווכח באמתת פירושיו. אולם על שאלתו בדבר פירוש פסוק אחד בתהלים, עונים גם ר' אבא בר כהנא וגם ר' לוי דברים שאינם מתיישבים על דעתו (ירושלמי מעשרות ג:ד).
לפעמים משבח ר' אבא בר כהנא את ר' לוי על דרשותיו (ירושלמי הוריות, סוף ג), ולפעמים הוא מתנגד בחריפות לתוכן דרשתו (ב"ר מז:ט). רבים מחכמי ארץ ישראל מביאים את מאמריו באגדה. בייחוד הרבה ר' ברכיה למסור מאמרי אגדה בשמו.

ממאמריו:
"את האלהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם" - שקול זה כנגד כל העולם. (ברכות ו:א)
"ועלה מן הארץ" - "ועלינו מן הארץ" מבעי ליה - האדם שמקלל את עצמו ותולה קללתו באחרים. (סוטה יא:ג)
"כך היא דרכם של צדיקים, אומרים מעט ועושים הרבה". (דברים רבה א:יא)

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן