חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אבא חלקיה

חסיד גדול. חי בזמן הבית. נכדו של חוני המעגל.

כשהיו צריכים למטר היו חכמים שולחים אליו לבקשו שיתפלל על הגשמים, כי היו בטוחים שתפילתו לא תשוב ריקם.

בתלמוד בבלי (תענית כג:א) מסופר שפעם אחת שלחו אליו זוג של תלמידי חכמים לבקשו כי יתפלל על הגשמים, ומצאוהו עובד בשדה. כאשר ברכוהו לשלום לא הפסיק ממלאכתו לשוחח עמהם. לפנות ערב גמר את עבודתו, שם את כלי העבודה על כתף אחת ואת מעילו על הכתף השנייה והלך הביתה. בדרך ראו כמה דברים מתמיהים בהתנהגותו.

כשבא לביתו אמר לאשתו: יודע אני שחכמים באו כדי לבקש על המטר. נעלה לעליה, ונבקש גשם, אולי ירצה הקב"ה ויתן מטר, ולא יחזיקו לנו טובה על כך. עלה עם אשתו אל העליה, התפללו על המטר, ומיד התחיל מטר יורד. כשירד פנה אל השליחים ושאלם למה באו אליו. אמרו לו: לבקשך כי תתפלל על המטר. אמר להם "ברוך המקום שלא הצריך אתכם לאבא חלקיה". אמרו לו השליחים: יודעים אנו שרק בזכות תפילתך יורד המטר, אבל אנו מבקשים ממך כי תסביר לנו דברים תמוהים שראינו בהתנהגותך:
- מה טעם לא הפסקת מעבודתך בשדה כשברכנוך לשלום?
- משום ששכיר יום הייתי, ואסור לי להפסיד לבעל הבית.
- ומדוע נשאת את כלי העבודה על כתף אחת ואת מעילך על הכתף השנייה?
- משום שטלית שאולה הייתה.
- ומדוע נעלת נעליך כשהגעת למים?
- מפני שבמים איני רואה היכן אני דורך.
- ומדוע כשהלכת בין קוצים הרמת את מעילך [שלא יקרע]?
- זה [הרגל] מעלה ארוכה, וזה [הבגד] אינו מעלה ארוכה אם יקרע.
- ומדוע יצאה אשתך לקראתך כשהיא מקושטת?
- שלא אתן עיני באשה אחרת.
- ומדוע כאשר נכנסנו לביתך, נכנסה אשתך ראשונה, אתה שני ואנו אחרונים?
- משום שאינני מכיר אתכם.
וכן הסביר את כל מעשיו.

במקום אחר בתלמוד (מכות כד:א) משמש אבא חלקיהו לסמל היושר: "פועל צדק" - "כגון אבא חלקיהו".


הערות לערך:
שם המעיר: זאב ידידיה
הערה: טעם ירידת הגשם מצד מקומה של אשתו מפורש בהמשך דיברי הגמרא באותו מקום .

מקור ההערה: תענית כג: ב


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן