חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אבא שאול

אבא שאול בן בטנית. תנא קדמון. חי בזמן הבית. חברו של ר' אלעזר בר' צדוק.אבא שאול ור' אלעזר בר' צדוק היו חנוונים בירושלים, והיו ממלאים מידותיהם מערב יום טוב ונותנים אותן ללקוחות ביום טוב. מסופר עליהם שכינסו שלוש מאות גרבי יין ממה שנשאר בתחתית המידות, לא רצו ליהנות מהן, והקדישום לצרכי ציבור. פעם חלה ונכנסו רבותינו לבקרו, הראה להם את ידו ואמר: בואו וראו יד ימיני זו, שהייתה מודדת באמונה (ירושלמי ביצה ג:ח). בזמן פטירתו ציווה לבניו שיקברוהו לרגלי אביו (שמחות יב).

הוא מוסר על פזמון סאטירי ששרו בשלהי הבית השני:
תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נז עמוד א
אמר אבא שאול בן בטנית משום אבא יוסף בן חנין:
אוי לי מבית בייתוס אוי לי מאלתן,
אוי לי מבית חנין אוי לי מלחישתן,
אוי לי מבית קתרוס אוי לי מקולמוסן,
אוי לי מבית ישמעאל בן פיאכי אוי לי מאגרופן.
שהם כהנים גדולים, ובניהן גיזברין, וחתניהם אמרכלין,
ועבדיהן חובטין את העם במקלות.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן