חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אדמון

אחד מ"דייני גזרות" שהיו בירושלים לפני החורבן.

אחד מ"דייני גזרות" שהיו בירושלים לפני החורבן. שם אביו דגאי (כתובות קה:א). במשנה כתובות (יג:ג-ט) נמנו שבעה דינים שבהם נחלק אדמון עם חכמים אחרים, שעל שלושה מהם אמר רבן גמליאל: רואה אני את דברי אדמון.

דוגמאות להלכות של אדמון:
כתובות דף קח עמוד ב
מי שמת והניח בנים ובנות, בזמן שהנכסים מרובין - הבנים יורשים והבנות נזונות, ובנכסים מועטים - הבנות יזונו והבנים יחזרו על הפתחים; אדמון אומר: בשביל שאני זכר הפסדתי? אמר רבן גמליאל: רואה אני את דברי אדמון.

כתובות קט,א
הפוסק מעות לחתנו ופשט לו את הרגל - תשב עד שילבין ראשה. אדמון אומר: יכולה היא שתאמר: אילו אני פסקתי לעצמי, אשב עד שילבין ראשי, עכשיו שאבא פסק עלי (=אבא הבטיח לך, ולא אנוכי) - מה אני יכולה לעשות? או כנוס (שא אותי לאישה) או פטור (תן לי גט). אמר רבן גמליאל: רואה אני את דברי אדמון.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן