חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אחא בר חנינא

ר' אחא בר חנינא (חיננא). אמורא ארצישראלי בדור השלישי.

מוצאו כנראה מן הדרום, עבר לגליל. בטבריה למד כנראה אצל ר' אסי, שקיבל ממנו את מאמרי ר' יוחנן (סנהדרין מב:א). קיבל מר' אבהו (יבמות סה:ב).

נראה שחי גם בבל, כי רוב מאמריו הובאו בתלמוד הבבלי. חכמי בבל הכירו בערכו. חי בדוחק ובעוני, עד כי היה נאלץ לצאת לשוק בנעלים מטולאות (שבת קיד:א).

היה גם דרשן ועסק באגדה. היה מבעלי האגדה המצוינים בדורו.
דיבר בגנותן של מידות רעות, כגון לשון הרע (ערכין טו:ב); זרז את הבריות לתורה וגמילות חסדים. דן בערכה של תפילה בציבור (ברכות ח:א) ולימוד תורה מתוך הדחק (סוטה מט:א).
דרש רב אחא ברבי חנינא: מאי דכתיב "ואת אשת רעהו לא טמא" - שלא ירד לאמנות חברו. "ואל אשה נדה לא קרב" - שלא נהנה מקופה של צדקה.
כל המבקר חולה נוטל אחד משישים בצערו (נדרים לט:ב).

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן