חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אחאי משבחא

רב אחאי משבחא היה מגדולי החכמים בבבל, בסוף המאה הראשונה של תקופת הגאונים, אך לא הוסמך לגאון.


מגדולי החכמים בבבל, בסוף המאה הראשונה של תקופת הגאונים. מחכמי ישיבת פומבדיתא. חיבר את הספר הראשון בהלכה, הנקרא על שמו "שאלתות דרב אחאי גאון".

רב אחאי לא הגיע לגאונות. רב שרירא גאון מספר באגרתו שרב אחאי היה מועמד להיות גאון בפומבדיתא, אחרי מותו של הגאון רב שמואל בר מר, אולם ראש הגולה (שלמה בר חסדאי) מינה לגאון את נטרוי כהנא בר רב אמונה מבגדד, שהיה תלמידו של רב אחאי. אז עזב רב אחאי את בבל ועלה לארץ ישראל.

שאלתות דרב אחאי
השאילתות הוא קובץ דרשות, כפי שהיו נדרשות מתקופת האמוראים ואילך ובמשך כל תקופת הגאונים. דוגמה לשאילתא נמצאת כבר בתלמוד (שבת ל"א).

הספר מכיל דרשות בהלכה ובאגדה כסדר התורה. כל שאלתא בנויה לפי תכנית קבועה, ומתחלקת לארבעה חלקים:
א. בירור הנושא הקשור אל פרשת השבוע, דן באחת המצוות, ומרצה את ההלכות הפשוטות והברורות.
ב. חלק שני הפותח במלים 'ברם צריך את למילף' (=ללמד), ומציג שאלה הלכית.
ג. חלק שלישי, דרשה, המתחילה במלים 'בריך שמיה דקודשא בריך הוא דיהב לן אורייתא' וכו', שהיא מעין ברכת התורה. הדרשה היא לקט של מאמרי אגדה מן התלמוד.
ד. חלק רביעי, תשובה קצרה, הפותחת לפעמים במלים 'ולעניין שאילתא דשאילנא קדמיכון' (=ולעניין השאלה ששאלנו לפניכם).

הספר היה חשוב מאוד בעיני הקדמונים. הגאונים השתמשו בו, ובעל הלכות גדולות שאב ממנו הרבה. ר' אברהם בן דוד בספר הקבלה אומר, שחכמים בדקו את ספר השאילתות ולא נמצאה בו טעות מעולם.
האגדה מוסרת, שהיה לרב אחאי בן שלא רצה לשקוד בתורה, ור' אחאי חיבר בשבילו את ספר השאילתות, כדי שבכל שבת ושבת, כשיקראו את הסדר, יבאר לו בו הלכות מן התלמוד (פתיחת המאירי למסכת אבות).
השאילתות מביא לפעמים מאמרים דרשות וגרסאות שאינם בתלמוד.
הספר המודפס הנמצא בידינו חסר, בייחוד נשמטו ממנו כמה מן הדרשות.

על פעולותיו של רב אחאי בא"י לא ידוע דבר. מת בשנת 752 או 762 .

מקור הערך: ע"פ מרגליות, אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
שאילתות