חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אחי בר יאשיה

תנא בבלי בדור החמישי.

בנו של ר' יאשיה, הוא התנא הידוע מדבי ר' ישמעאל, שישב בעיר הוצל בבבל. גם ר' אחי השתייך לבית מדרשו של ר' ישמעאל, ושמו הוזכר כמה פעמים במכילתא ובספרי לבמדבר - מדרשי ההלכה שיצאו מבית מדרשו של ר' ישמעאל. ישב בעיר הוצל, אבל היו לו קשרים עם נהרדעא. פעם ביקש משני תלמידי חכמים שנזדמנו אליו, שבעברם את נהרדעא יגבו עבורו חוב המגיע לו מאנשים תקיפים שבנהרדעא (ראה גטין יד:א-ב). כנראה שנקבר בנהרדעא, ואגדות מוזרות התהלכו על דבר מקום קברו (שבת קנב:ב).

מדבריו
הלוקח תבואה מן השוק למה הוא דומה? לתינוק שמתה אמו ומחזירין אותו על פתחי מיניקות אחרות ואינו שבע... האוכל משלו דומה לתינוק המתגדל על שדי אמו (אבות דרבי נתן, ראש ל"א).

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן