חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

איבו

אמורא ארצישראלי בדור השלישי, בסוף המאה השלישית ובתחילת המאה הרביעית לספירה.

מבעלי האגדה החשובים. מאמריו באגדה מצויים במדרשים ובייחוד בבראשית רבה. ר' איבו מוסר מאמרי אגדה בשם כמה מחכמי א"י, אך אין לדעת מי מהם היה רבו. כמה מאמרים בהלכה הוא מוסר בשם ר' ינאי (כתובות נד:ב, זבחים קג:א, ועוד). ר' יהודה בר סימון היה חברו (איכ"ר א:כג, רות רבה ב:ב, ועוד). ר' יודן, ר' ברכיה, ר' הונא ור' פנחס מוסרים בשמו (ב"ר עג:ג, תנחומא ויגש ז, שו"ט כד:יא, ועוד).

מאמריו ודרשותיו:
אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו (קה"ר א:יג);
"אתה אל ראי" (בראשית טז:יג) - אתה הוא הרואה בעלבון של עלובים (ב"ר מה:י);
"וממקדשי תחלו" (יחזקאל ט:ו) - אמר הקדוש ברוך הוא: יחרב בית המקדש ואל תגע יד בצדיקים (איכ"ר ב:ג).

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן