חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אידי בר אבין

אמורא בבלי בדור השלישי והרביעי, במחצית הראשונה של המאה הרביעית לספירה.

אביו היה נגר, ונהג להרבות נרות לכבוד שבת. רב הונא ברכו שיזכה לשני בנים גדולים בתורה. נולדו לו שני בנים חכמים, והם רב אידי בר אבין ורב חייא בר אבין (שבת כג:ב).

תלמידו של רב חסדא (פסחים קא:א), ומוסר בשמו כמה מאמרים ומאורעות (עירובין נט:ב, ב"מ ד:א, ועוד; ע"ז עב:א). רב חסדא אמר עליו שאדם גדול הוא (ב"ב לג:א). כנראה היה בין מוריו רב יצחק בר אשיאן, שרב אידי מוסר כמה מאמרים בהלכה ובאגדה בשמו (ברכות יד:א, כתובות כז:א, ועוד).
בימי אביי נחשב לאחד מגדולי הדור. אביי שואל שמועות מפיו (מו"ק טז:א) ונושא ונותן עמו בהלכה (ב"מ לה:ב, ועוד).
תפקד כאחד המביאים המוסמכים של תורת ארץ ישראל לבבל.מוסרים אלה נקראו "נחותי" -מכיוון שירדו הם מארץ ישראל לבבל.
מגדולי תלמידיו היו רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע (פסחים לה:א). שניהם באים אליו לעיר מושבו הינציבי, או שכנציב שעל החידקל (יבמות פה:א).

נשא לאישה כוהנת, שבזכותה נהנה ממתנות כהונה (חולין קלב:א). ילדה לו שני בנים חכמים: רב ששת (או שישא) ורב יהושע (פסחים מט:א).

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן