חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אימא שלום

אשתו של רבי אליעזר בן הורקנוס, ואחותו של רבן גמליאל דיבנה.

אימא שלום עזרה לרבן גמליאל במלחמתו עם "פילוסוף" (נוצרי), שיצא לו שם של דיין אמת. אימא שלום שלחה לו שוחד נר זהב, ואחר כך באה עם אחיה לדין על חלוקת ירושה. הדיין פסק לה חצי מהנכסים, למרות שבת אינה יורשת. למחר שלח לו רבן גמליאל חמור לובי, והדיין שינה את פסק הדין לטובת רבן גמליאל. אמרה לו אימא שלום לדיין: יאיר אורך כמו נר! ענה לה רבן גמליאל: בא חמור ובעט בנר! (שבת קטז:ב).

לאחר שנידו את רבי אליעזר, לא הניחה לו ליפול על פניו, מחשש שיתפלל להעניש את רבן גמליאל, אחיה, על שנידה אותו. יום אחד חשבה שראש חודש הוא, שאין בו נפילת אפים, ולא השגיחה בבעלה. כאשר ראתה שנפל על פניו צעקה: קום, הרגת את אחי. בינתיים יצא קול: נפטר רבן גמליאל (ב"מ נט:ב).


מקור הערך: ישי רוזנברג

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
אליעזר בן הורקנוס