חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

איסי בן יהודה

תנא בדור החמישי, בסוף המאה השניה לספירה.


לפי מסורת הבבלי "הוא יוסף איש הוצל, הוא יוסף הבבלי, הוא איסי בן גור אריה, הוא איסי בן יהודה... ומה שמו? איסי בן עקביה שמו" (פסחים קיג:ב). ולפי הירושלמי (ב"ק ג:ז) הוא זהה גם ליוסי קטנתה, שעם מותו פסקו חסידים (משנה סוטה ט:טו). נראה שהשם איסי הוא כינוי לשם יוסי.

בן העיר הוצל בבבל ונקרא "הבבלי". עלה לארץ ישראל ללמוד תורה, והיה תלמידו החביב של ר' אלעזר בן שמוע (מנחות יח:א). היה רגיל לבקר בישיבת ר' יוסי בצפורי, והתרועע עם ורדימוס בנו של ר' יוסי (נדרים פא:א). הלכות לא הובאו בשמו במשנה, אבל הוא נזכר הרבה בברייתות מדבי ר' ישמעאל.
נשארו ממנו גם כמה מאמרי אגדה. ידוע מאמרו (יומא נב:א) "חמש מקראות בתורה אין להן הכרע" - שאין לקבוע בהן את מקומו של סימן ההפסק.

מדבריו
איסי בן יהודה היה קורא לחכמים שמות. לר"מ חכם וסופר. לרבי יהודה חכם לכשירצה. לרבי אליעזר בן יעקב קב ונקי. לרבי יוסי נמוקו עמו. לרבי יוחנן בן נורי קופה של הלכות. לרבי יוסי הגלילי מלקט יפה יפה בלא גסות הרוח. לרבי שמעון בן גמליאל חנות מלא ארגוון טב. לרבי שמעון שונה הרבה ומשכח קימעא. ואחר כך מצאו רבי שמעון לאיסי בן יהודה א"ל מפני מה אתה מפטפט דברי בפני תלמידי חכמים. א"ל וכי אמרתי עליך אלא שאתה שונה הרבה ומשכח קימעא ומה שאתה משכח סובין של משנתך: (אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יח).

תניא, איסי בן יהודה אומר: מן שירד להם לישראל היה מתגבר ועולה, עד שרואין אותו כל מלכי מזרח ומערב, שנאמר תערך לפני שלחן נגד צררי... כוסי רויה. (יומא דף עו עמוד א).

איסי בן יהודה אומר: מפני שיבה תקום - אפילו כל שיבה במשמע. (קידושין דף לב עמוד ב).

איסי בן יהודה אומר מכאן לשני תלמידי חכמים ששונאין זה את זה שאין יושבין בדין כאחד: (ילקוט שמעוני מסעי תשפח).


הערות לערך:
שם המעיר: מאיר מינרבי מרמת גן
הערה: עוד אמרה של איסי בין יהודה (נזיר, כ"ד.):
איסי בן יהודה אומר:"ולא ידע ואשם ונשא עונו" - ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר טלה ועלה בידו בשר חזיר, כגון שתי חתיכות, אחת של חלב ואחת של שומן - ונשא עונו, המתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר - על אחת כמה וכמה. על דבר זה ידוו הדווים.
מקור ההערה: גמרא


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן