חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אליהו בן שלמה

אליהו בן שלמה הכוהן, גאון א"י במאה האחרונה לתקופת הגאונים. נפטר 1083.


אליהו ואחיו הבכור יוסף, היו בני שלמה ב"ר יוסף הכוהן, ראש ישיבת א"י (שהייתה ברמלה) עד שנת 1027. את ראשות הישיבה קיבל הגאון שלמה בן יהודה.

יוסף ואליהו היו בישיבתו, ועלו במשך בדרגות בישיבה. לאחר מותו של ר' שלמה בן יהודה בשנת 1051, השתלט עליה הבבלי דניאל בן עזריה וקיבל את ראשות הישיבה. לאחר מות יוסף הכוהן, בשנת 1053, השלימו ביניהם דניאל בן עזריה ואליהו הכוהן. דניאל נשאר ראש ישיבה, ואליהו נתמנה סגנו ("אב בית דין"). בשנת 1062 מת דניאל בן עזריה לאחר מחלה קשה, ואליהו קיבל את ראשות הישיבה 35 שנים לאחר מות אביו. בשנת 1071 נכבשה א"י לפני הסלג'וקים, והישיבה עברה לצור. אליהו הכוהן המשיך לעמוד בראש הישיבה עד יום מותו בשנת 1083, ושרת בתפקידו זה עשרים ואחת שנים.
שנתיים לפני מותו סמך את בנו אביתר לראש ישיבה, ואת בנו השני, שלמה הכוהן, אב בית דין.

פעולתו התורנית והספרותית
על פעולתו התורנית והספרותית אין יודעים הרבה. מן הגניזה נודע שקבוצת שאלות ותשובות שהובאה בשם "שאלות ששאל ר' משולם ב"ר משה ממגנצא את פי אריות שבירושלם עיר הקודש" שייכת לו, שכן נמצא בכ"י אוכספורד שריד מאחת התשובות האלה וחתומים עליה בשנת 1071: "אליהו הכוהן ראש ישיבת גאון יעקב, אביתר הכוהן הרביעי...".

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן