חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אליעזר

אליעזר (אלעזר) בנו של ר' יוסי הגלילי. תנא בדור הרביעי, באמצע המאה השניה לספירה. בנו של התנא ר' יוסי הגלילי.

ר' אליעזר חי בדור שלאחרי מרד בר כוכבא, ונמנה בין חכמי אושא (שהש"ר ב:ה). הוזכר פעם אחת במשנה (סוטה ה:ג), ויותר בברייתא, בתלמודים ובמדרשים. רוב דבריו באגדה.
ר' יוחנן אומר משום ר' אלעזר בר' שמעון: כל מקום שאתה מוצא דבריו של ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי בהגדה, עשה אוזניך כאפרכסת (חולין פט:א).
ר' אליעזר הוא בעל שלושים ושתים מידות הדרש של האגדה. עיין ערך "מידות שהתורה נדרשת בהן".

מיוחס לו הספר "משנת ר' אליעזר", המכיל בשני פרקיו הראשונים את ברייתא דל"ב מידות שהאגדה נדרשת בהן. מהפרק השלישי מדרש הפסוק "דברי אגור בן יקה" (משלי ל:א), ועל כן נתכנה הספר גם בשם מדרש אגור.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן