חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אלעאי

ר' אלעאי (אלעא, אילא) אמורא ארצישראלי מפורסם בדור השלישי, בסוף המאה השלישית ובתחילת המאה הרביעית לספירה.

תלמידו המובהק של ר' יוחנן, (הוא מרבה למסור מאמריו בשני התלמודים - עירובין א:ב, ירושלמי פאה ג:ז), ושל ריש לקיש, ר' אלעזר ר' אמי ור' אסי.

היה חברם של ר' זירא המשבחו מאוד וקורא לו 'בניה דאורייתא' (ירושלמי יומא ג:ה), ושל ר' אבהו, שעמו הוא מתהלך וכמוהו משוחח בלשון נמלצת הקרויה "לשון חכמה" (עירובין נג:ב).

כמה מחכמי הדור הרביעי היו תלמידיו, וביניהם ראשי הדור הרביעי ר' יונה ור' יוסי (ירושלמי תרומות ב:ד). ר' יוסי קורא לו "רבי" (ירושלמי כתובות יא:ז, כגרסת דפוס ונציה). גם רבין היה תלמידו והוא שהביא את תורתו לבבל. הרבה ממאמריו נמסרו בבבלי על ידי רבין (עירובין צו:א, מו"ק ג:א ועוד), כמו כן מסר רבין את מאמרי ר' יוחנן שקיבלם מפי ר' אילעאי (שבת ה:א, כתובות לג:ב ועוד). מעטים מאמריו באגדה.

על חסידותו סופר, שבאחרו פעם בליל שבת מבית המדרש מצא את דלת ביתו נעולה, וכדי שלא להקיש על הדלת בשבת, שכב כל הלילה בחוץ (ירושלמי ביצה ה:ב).

מדברי ר' אלעאי:
בשלושה דברים אדם ניכר: בכוסו, בכיסו ובכעסו. (עירובין סה:ב)
כשהיינו לומדים תורה אצל ר' אלעזר בן שמוע, היינו יושבים שישה שישה באמה. (עירובין נג:א)


מקור הערך: על פי מרגליות, אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן