חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אלעזר בן דמה

תנא בדור השלישי, בתחילת המאה השניה לספירה.

תמיד הוא נמצא במחיצתו של ר' ישמעאל דודו. פעם דן עמו בדבר הלכה, ור' ישמעאל קרא לו בחיבה "בני" (תוספתא שבועות ג:ד), פעם שאל ממנו פתרון חלום שחלם: ראיתי שני לחיי שנשרו. אמר לו רבי ישמעאל: שני גדודי רומי יעצו עליך רעה, ומתו.(ברכות נו:ב).

היה גדול בתורה ורצה לעסוק בחכמה יוונית.
שאל בן דמא בן אחותו של ר' ישמעאל את רבי יהושע: כגון שלמדתי כל התורה כולה, מהו שאלמוד חכמת יוונית? קרא עליו את המקרא הזה: לא ימיש ספר התורה [הזה] מפיך והגית בו יומם ולילה (שם), צא ובדוק שעה שאינה מן היום ולא מן הלילה, ולמוד חכמת יוונית. (פסיקתא זוטרתא שמות כה).
על מותו מסופר סיפור מדהים זה:
"מעשה בר' אלעזר בן דמה שנשכו נחש, ובא יעקב איש כפר סמא (או סכניא) לרפאותו משם של ישו פנדירא, ולא הניח לו ר' ישמעאל.
אמר לו [בן דמה]: אני מביא ראיה שירפאני.
לא הספיק להביא ראיה עד שמת בן דמה.
אמר לו ר' ישמעאל: אשריך בן דמה, שיצאת בשלום מן העולם, ולא פרצת גידרן של חכמים" (ע"ז כז,ב).

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן