חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אלעזר בן ערך

תנא בדור השני, סוף המאה הראשונה ותחילת המאה השניה לספירה. תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי

רבן יוחנן בן זכאי כינהו "מעין המתגבר" (אבות ב:ח), ולפי דברי אבא שאול העריכו יותר מכל חבריו, ואמר: "אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים... ור' אלעזר בן ערך בכף שנייה - מכריע את כולם". (אבות ב:ט)

כשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לנחמו. דברי תנחומיהם לא נתקבלו על לבו, עד שניחמו ר' אלעזר בן ערך. אמר לו: אלעזר בני, ניחמתני כדרך שבני אדם מנחמין (אבות דרבי נתן יד:ו).

ר' אלעזר בן ערך ידע לדרוש במעשה מרכבה, ופעם אחת בלכתו בדרך עם רבן יוחנן בן זכאי
"פתח ר' אלעזר בן ערך במעשה מרכבה ודרש, וירדה אש מן השמים וסכסכה כל האילנות שבשדה, פתחו כולן ואמרו שירה... עמד רבן יוחנן בן זכאי ונשקו על ראשו ואמר, ברוך ה' אלוהי ישראל שנתן בן לאברהם אבינו, שיודע להבין ולחקור ולדרוש במעשה מרכבה. אשריך אברהם אבינו שאלעזר בן ערך יצא מחלציך" (חגיגה יד:ב).
מפליא הדבר, שמתורתו של חכם גדול זה לא נשאר כמעט זכר, ורק מאמרים בודדים הובאו בשמו. כנראה מת בגיל צעיר.
במקורות אחדים מסופר, שלאחר מותו של רבן יוחנן בן זכאי לא הלך עם חבריו ליבנה, אלא פנה בעצת אשתו לאמאוס, מקום מרחצאות ותענוגות, בחשבו שחבריו יבואו אליו. ובשבתו בודד מרוחק ממקום תורה שכח כל תלמודו (קה"ר ז:ז, אבות דרבי נתן יד). לפי אגדת הבבלי שכח אפילו את הקריאה בתורה, וכשרצה לקרוא את הפסוק "החודש הזה לכם" (שמות יב:ב) קרא: החרש היה לבם (שבת קמז:ב).
אגדה מאוחרת מוסיפה שאליהו הנביא בא והחזיר לו את תלמודו (ילקוט קהלת, תתקעג).


הערות לערך:
שם המעיר:
הערה: במסכת שבת דף קמ"ז עמ' ב מופיע שחכמים התפללו וכך קיבל את תלמודו חזרה וחכמים אומרים שהוא ר' נהוראי והמשנה הווי גולה למקום תורה הוא אמרה מניסיונו והכל מופיע שם


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן