חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אסי - אמורא בבלי

רב אסי (בירושלמי: אסי, בלי תואר) אמורא בבלי בדור הראשון, במחצית הראשונה של המאה השלישית לספירה.


מחכמי העיר הוצל הסמוכה לנהרדעא (מגילה ה:ב). בבוא רב לבבל מצא שם את רב כהנא ורב אסי, שהיו כבר מגדולי הדור, והם נהגו כבוד זה בזה, למרות שהתווכחו בדברי הלכה. רב אסי אף מצטט את רב.
רב אסי היה גם חברו של שמואל: עתם הם מסכימים בדברי הלכה, ועתים הם חולקים זה עך זה. גם הם נהגו כבוד רב זה. היו להם תלמידים משותפים, ותלמידי רב ושמואל ובהם רב יהודה ורב הונא, מסרו הלכות בשם רב אסי.

מחייו לא ידוע הרבה. היה עשיר ובעל נכסים (חולין קה:א). בדבר מותו מספרת האגדה שנענש על שנידה תלמיד חכם (נדה לו:ב).

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן