חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בן בג בג

תנא קדמון, כנראה בן דורו של הלל הזקן, במאה שלפני החורבן.

בן בג בג מוזכר פעמים מעטות במקורות, ונמסרו בשמו הלכות הקשורות בקרבנות ובעבודת בית המקדש. המאמר המפורסם שלו עוסק בלימוד תורה: הפוך בה והפוך בה דכולה בה. לפי מסורת אחת היה גר צדק.
יש הסוברים כי יוחנן בן בג בג הוא בן בג בג עצמו.

להלן עיקרי תורתו:

משנה מסכת אבות פרק ה משנה כב
בן בג בג אומר הפוך בה והפוך בה דכולה בה ובה תחזי וסיב ובלה בה ומינה לא תזוע שאין לך מדה טובה הימנה:

תלמוד בבלי מסכת עירובין דף כז עמוד ב
בן בג בג אומר: "בבָקָר" - מלמד שלוקחין בקר על גב עורו, "ובצאן" - מלמד שלוקחין צאן על גב גיזתה, "וביין" - מלמד שלוקחין יין על גב קנקנו, "ובשכר" - מלמד שלוקחין תמד משהחמיץ.

תלמוד בבלי מסכת פסחים דף צו עמוד א
בן בג בג אומר: מניין לתמיד שטעון ביקור ארבעה ימים קודם שחיטה? - שנאמר "תשמרו להקריב לי במועדו", ולהלן הוא אומר "והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר". מה להלן טעון ביקור ארבעה ימים קודם שחיטה - אף כאן טעון ביקור ארבעה ימים קודם שחיטה.

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף כז עמוד ב
בן בג בג אומר: אל תיכנס לחצר חברך ליטול את שלך שלא ברשות, שמא תראה עליו כגנב, אלא שבור את שיניו, ואמור לו שלי אני נוטל!

תלמוד בבלי מסכת קידושין דף י עמוד ב
שלח יוחנן בן בג בג אצל רבי יהודה בן בתירה לנציבין: שמעתי עליך, שאתה אומר ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה. שלח לו: ואתה אי אתה אומר כן? מוחזקני בך שאתה בקי בחדרי תורה, לדרוש בקל וחומר אי אתה יודע? ...הערות לערך:
שם המעיר: שלומי
הערה: המשנה בסוף פרק ה' למסכת אבות היא למעשה המשך המשנה הקודמת. בעוד שהקודמת סיימה את הדיון בגיל מאה, המשנה שאחריה (אולי חולקת) מראה כי יש חיים אחרי גיל מאה- חיים של תובנות עמוקות:
בן ב"ג ב"ג (הוא בן {2 + 3} + {2 + 3} דהיינו בן 10 עשורים) מכיר בחשיבות התורה ככלי מרכזי בחוויית החיים.
ואחריו בן ה"א ה"א (בן 12 עשורים)- אוחז בתובנה של כאבי הזקנה המתנחם בשכר הצפון לצדיקים.
מקור ההערה: השערה מעניינת


שם המעיר: בן בג בג
הערה: למה קראו לבן בג בג כך כי הוא היה גר וכדי להסתירו מהמלשינים נקרא בכינוי זה


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן