חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אל מלך נאמן

תוספת הנאמרת לפני קריאת שמע ביחידות

נהגו לומר "אל מלך נאמן" בין סוף ברכת אהבה לקריאת שמע, כשמתפלל ביחידות, והוא מעין עניית אמן.

כמו שאמרו חז"ל:
מאי אמן?
אמ'לך נ'אמן (שבת קי"ט).
בצבור אם עונה אמן די בכך, ואין צריך לומר "אל מלך נאמן". ויש שאסרו לומר "אל מלך נאמן" שהוא כהפסק (עי' מגן אבות לבעל המאירי סי' א' עניין ראשון).

יש אומרים כי שלוש התיבות "אל מלך נאמן" מצטרפים לקריאת שמע שיש בה רמ"ה תיבות, ועם "אל מלך נאמן" עולה מספרם ל-רמ"ח, כמנין איברי הגוף (תנחומא פרשת קדושים). וכשמתפללים בצבור אין צורך לומר "אל מלך נאמן", כי הש"ץ משלים את שלוש התיבות כאשר הוא אומר "ה' אלהיכם אמת" (עי' מדרש רות הנעלם דף ס"א וזהר פרשת וירא בסתרי תורה רס"ג, וש"ע או"ח סי' ס"א ג).
כתוב בספר הרקח, שיכוין ב"אל מלך נאמן":
אל קודם שנברא העולם,
מלך על כל העולם הזה,
נאמן לתחיית המתים.מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן