חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בר קפרא

חכם ארצישראלי בעל כישרון פיוטי שחי בסוף תקופת התנאים ובדור המעבר לתקופת האמוראים.

בנו של התנא ר' אלעזר הקפר, ונקרא כאביו: אלעזר. פעמים הוא נקרא בשמו המלא: ר' אלעזר בנו של ר' אלעזר הקפר. היה תלמידו של רבי יהודה הנשיא (רבי), מסדר המשנה, ורבם של האמוראים ר' אושעיא רבה ור' יהושע בן לוי.

בר קפרא אסף הלכות, סידר אותן ב"משנת בר קפרא" (ב"ב קנד:ב). קובץ זה משלים את משנת רבי, ואמוראים השתמשו בו לבאר את המשנה.

היה מקורב לרבי ולמשפחתו, והרשה לעצמו למתוח ביקורת על הנהגת בית הנשיא, דבר שעורר את רוגזו של רבי.
פעם שידל בר קפרא את בר אלעשה, חתנו של רבי, שהיה עשיר מופלג אבל לא היה מן החכמים, שיפנה אל חותנו בשאלה. הוא מסר לו חידה לשאול:
משמים נשקפה,
הומיה בירכתי ביתה,
מפחדת כל בעלי כנפים,
ראוה נערים ונחבאו,
וישישים קמו עמדו.
הנס יאמר הו הו,
והנלכד נלכד בעוונו.
ר' יהודה הנשיא הבין שבר קפרא הוא מחבר החידה, ושכוונתו למתוח ביקורת על הנהגת נשיאותו, ואמר לו: איני מכירך, זקן! מדברים אלה הבין בר קפרא שלא יגיע לסמיכה בימיו של רבי (ירושלמי מו"ק ג:א).

לעת מותו של רבי היה בר קפרא במחיצתו, והוא הודיע על מותו של רבי:
"אראלים ומצוקים אחזו בארון הקודש,
ניצחו אראלים את המצוקים - ונשבה ארון הקודש" (כתובות קד:א).
כשרונו הפיוטי של בר קפרא בא לידי ביטוי גם בתפילה, שהיה רגיל לאמרה בשעה ששליח ציבור אומר את ברכת ההודאה שבשמונה עשרה:
תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק א דף ג טור ד /ה"ה
בר קפרא אמר: לך כריעה לך כפיפה לך השתחויה לך בריכה, כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון, לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל בשמים ובארץ. לך ה' הממלכה והמתנש' לכל לראש, והעושר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל, ובידך כח וגבורה, ובידך לגדל ולחזק לכל. ועתה אלהינו מודים אנחנו לך ומהללים לשם תפארתך, בכל לב ובכל נפש משתחוים, כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך, מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגוזלו. ברוך אתה ה' אל ההודאות.
בר קפרא הכיר משלי שועלים רבים. כאשר רבי יהודה הנשיא לא הזמין את בר קפרא לנשואי בנו ר' שמעון, כתב בר קפרא על שער ביתו של רבי: "אחר שמחתך אתה מת, מה יתרון לשמחתך"? למחר הזמין רבי את בר קפרא לסעודה. בזמן הסעודה סיפר בר קפרא לאורחים שלוש מאות משלי שועלים, ונצטננו המאכלים ולא טעמו האורחים כלום, כי הטו אוזניהם לדבריו (ויק"ר כח:ב).

דברי בר קפרא אמר בקשר לחכמת יוון:
"יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם" (בראשית ט:כז) - יהיו דברי תורה נאמרים בלשונו של יפת (יוונית) בתוך אהלי שם (ב"ר לו:ח, ירושלמי מגילה א:ט).
כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב, עליו הכתוב אומר (ישעיה ה:יב) "ואת פעל ה' לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו" (שבת עה:א).
"כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים" - למן היום שנבראו אתה דורש, ואי אתה דורש לפנים מכאן, ולמקצה השמים ועד קצה השמים אתה דורש וחוקר, ואין אתה חוקר לפנים מכאן (ב"ר א:י).


מקור הערך: ע"פ היימן, סדר תנאים ואמוראים, מרגליות, אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים


הערות לערך:
שם המעיר: מיכאל גז
הערה: שלום רב !
שמי מיכאל מכרמיאל
וברצוני לבשר שישנו בכרמיאל בשכונת גבעת רם
קבר של התנא רבי אליעזר הקפר ובנו בר קפרא
לפרטים נוספים ניתן ליצור איתי קשר במייל:
כמו כן ניתן לצפות ביוטיוב
בחיפוש לפי ערך קברי צדיקים בכרמיאל

בכבוד רב
מיכאל

מקור ההערה: ידע אישי עובדתי


שם המעיר: מצב קבר אלעזר הקפר ובנו אלעזר בכרמיאל
הערה: לפני מספר שנים פניתי לרב העיר כרמיאל וזאת על מנת לטפל בהזנחה והכזובה שהייתה סביב הקבר.כולל פירסום כצבה במקומון כרמיאלי .לצערי לא נעשה דבר


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן