חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

רבן גמליאל דרבי (השלישי)

בנו של ר' יהודה הנשיא, רבי, וממלא מקומו כנשיא.

בשעת פטירתו של רבי אמר: לבני גדול אני צריך. ניכנס אצלו רבן גמליאל ומסר לו סדרי נשיאות. אמר לו: בני, נהוג נשיאותך ברמים וזרוק מרה בתלמידים (כתובות קג:ב).
רק מעט מתורתו נשאר בידינו. כנראה לא האריך ימים ושימש בנשיאות תקופה קצרה.

היו לו שני בנים: יהודה והלל (פסחים נא:א). הראשון הוא ר' יהודה נשיאה, שמילא את מקומו של אביו בנשיאות.

מאמריו
יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עוון. וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון.
הוו זהירין ברשות, שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן, נראין כאוהבין בשעת הנאתן ואין עומדין לו לאדם בשעת דחקו (אבות ב:ב-ג).

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
נשיאים