חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

דימי מנהרדעא

רב דימי מנהרדעא. אמורא בבלי בדור הרביעי והחמישי, באמצע המאה הרביעית לספירה.

עמד בראש ישיבת פומבדיתא בשנים 385-388. זכה לאריכות ימים. בהיותו צעיר עסק גם במסחר. פעם אחת הביא גרוגרות בספינה, ופנה אל ראש הגולה בבקשה כי ייתן לו את הזכות של נקיטת השוק, הניתנת לתלמידי חכמים, היינו שלא ימכור איש מאותה סחורה עד שהחכם ימכור את שלו. ראש הגולה ביקש את רבא כי יבדוק את רב דימי מנהרדעא, אם אמנם תלמיד חכם הוא. רבא שלח במקומו חכם, ששאלו שאלות זרות וחמורות, שרב דימי לא ידע להשיב עליהן. לכן לא ניתנה לו זכות קדימה זו, והוא הפסיד את הגרוגרות שלו. רב דימי התאונן באזני רב יוסף על העוול שנעשה לו (ב"ב כב:א).

רב דימי מדגיש את חשיבות הדיוק, כי "שבשתא כיוון דעל על". ואמנם בבבלי הוא מוסר לעתים גרסאות שונות מאחרים (ר"ה כ:א, ב"ב צא:א).
אמר רב יוחנן: גדולה הכנסת אורחים כהשכמת בית המדרש. ורב דימי מנהרדעא אמר: יותר מהשכמת בית המדרש. (שבת קכז:א)

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן