חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

הונא בריה דרב יהושע

אמורא בבלי מפורסם בדור החמישי, במחצית השניה של המאה הרביעית לספירה.

רב הונא היה חברו של רב פפא, ותולדות חייהם היו משותפות. היו תלמידי אביי ואח"כ תלמידי רבא. נמצאו בחברתו של רבא, וכנראה היו מבחירי תלמידיו. רבא משבחם ומסר להם הנחיות כיצד להתנהג בפסקי דיניו, הן בחייו והן לאחר מותו (ב"ב קל:ב). כאשר מעשיהם לא ישרו בעיני רבא, קרא להם דרך קנטור "אווזים לבנים" (כתובות פה:א).

עסקו גם במסחר (גטין עג:א), ורכשו שדות (הוריות י:ב).

אחרי מותו של רבא יסד רב פפא ישיבה בעיר נרש הסמוכה לסורא, ורב הונא בריה דרב יהושע היה ראש כלה (ברכות נז:א). עיקר עסקם היה בהלכה.


מקור הערך: ע"פ היימן, סדר תנאים ואמוראים, מרגליות, אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
פפא