חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

הונא בריה דרב נתן

הונא בריה דרב נתן (רב הונא בר נתן). אמורא בבלי בדור החמישי והשישי, מאה 4-5 לספירה. ראש הגולה בימי רב אשי.

מחכמי ישראל שנתאחדו בהם תורה וגדולה במקום אחד, לא היה כמותו מימות ר' יהודה הנשיא מסדר המשנה עד רב אשי מסדר התלמוד (גטין נט:א). היה בידידות עם המלך הפרסי איזגדר (Jesdiger II).

בילדותו למד אצל רבא במחוזא. אצל אמימר בנהרדעא, ועמד בקשר עם רב פפא. היה בקשר הדוק עם רב אשי. מאמריו מצויים הרבה בבבלי.

האגדה מספרת שכאשר בא מלאך המוות אל רב אשי ליטול את נשמתו, ביקש רב אשי שיחכה לו זמן מה. ענה מלאך המוות ואמר, לא אוכל לחכות עוד, כי כבר הגיעה שעתו של בר נתן לעלות לגדולה ואין מלכות נוגעת בחברתה (מו"ק כח:א).


מקור הערך: ע"פ היימן, סדר תנאים ואמוראים, מרגליות, אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן