חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אילם

אדם שיכולת הדיבור ניטלה ממנו

אילם הוא אדם השומע ואינו מדבר. האילם הוא כפיקח לכל דבר, חוץ מהדברים שהתורה צריכה בהם אמירה בפה.

אילם ואילמת אינם נוהגים בדינים אלה:

אינם חולצין, ואם חלצה חליצתם פסולה, כי עליו לומר "לא חפצתי לקחתה", ועליה לומר "מאן יבמי" (רמב"ם יבום וחליצה פרק ד).
בבן סורר ומורה אם האב או האם אילמים, אינם יכולים לומר "בננו זה" וגו' (סנהדרין ע"א. רמב"ם ממרים סוף).
דין סוטה אינו נוהג באילמת, שכתוב "ואמרה האשה אמן אמן" (רמב"ם סוטה פרק ב).
בעדות - אילם פסול לעדות, שכתוב "אם לא יגיד" וגו'. אבל הוא כשר לעדות אשה, שיכול להעיד ע"י כתיבה, משום שהקילו בעגונה (רמב"ם עדות פרק ט, ש"ע אה"ע חו"מ סי' ל"ה).

אלם או מי שנשתתק ושאלוהו אם ירצה שיכתבו גט לאשתו והרכין בראשו לומר הן, בודקים אותו בדיקה יפה וכותבים ונותנים הגט (ש"ע אהע"ז סי' קכ"א). לדעת הרמב"ם אף אם כתב לסופר ולעדים ודעתו מיושבת עליו נותנים הגט (גרושין פרק ב).
וכן דינו לעניין מקח וממכר (רמב"ם מכירה פכ"ט, ש"ע אה"ע חו"מ סי' רל"ד).


מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
עמדין יעקב


נושאים קרובים באתר דעת
אילם